کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

بخشنامه مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷

نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷ وفق مقررات بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (بخشنامه شماره ۲۱/۹۷/۲۰۰/ص مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور)

شناسنامه قانون | فایل اکسل محاسبه مالیات ۹۷

با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع سقف معافیت مالیاتی ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم برای سال ۱۳۹۷ مقرر می‌گردد:

۱- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده (۵)‌ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در ارتباط با امور آموزشی و پژوهشی، با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات احکام ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۳۹۷ مشمول مالیات حقوق به نرخ ده درصد (۱۰%) خواهد بود.

۲- با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (۱) و (۲) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند (الف) تبصره (۶) قانون یاد شده، وفق مفاد بند مزبور، کلیه احکام تبصره‌های (۱) و (۲) ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸۶)‌ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۶ (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال ۱۳۹۷ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ مالیات
از تا نسبت مازاد
۱ ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ معاف
۲۷۶.۰۰۰.۰۰۱ ۱.۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰%
۱.۱۰۴.۰۰۰.۰۰۱ ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵%
۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۱ ۱.۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵%
نسبت به مازاد ۱.۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ۳۵%

سید کامل تقوی‌نژاد- رییس کل سازمان مالیاتی کل کشور بخشنامه مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷

مرتبط:  بخشنامه میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق سال ۱۳۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام