کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي: پيگيري اصلاحات مستمر در نظام اداري در دولت دوازدهم با جديت بيشتر دنبال خواهد شد

مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در سيزدهمين جشنواره شهيد رجايي از دو برنامه جديد دولت دوازدهم براي بهبود و ارتقاء بهره وري نظام اداري و اجرايي كشور  خبر داد و گفت: ارتقاء پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري در دستور كار شوراي عالي اداري قرار خواهد گرفت تا در افق سال ۱۴۰۰ شاهد بهبود معني دار شاخص هاي كشور در اين حوزه ها باشيم.

شناسنامه قانون | ansari96 jashnvare

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور متن كامل سخنراني مهندس جمشيد انصاري در مراسم سيزدهمين جشنواره شهيد رجايي، كه در هشتم شهريور  ۱۳۹۶ برگزار شد بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

با سلام و درود بر ارواح طيبه شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و با درود به روح بلند و ملكوتي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني ( ره)، خيرمقدم عرض مي‌كنم.  خدمت جناب آقاي دكتر حسن روحاني رييس جمهور محترم و خانواده‌هاي محترم شهداي دولت كه دعوت ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي را پذيرفته و با حضور خود در اين مراسم، برگزار كنندگان جشنواره را مفتخر فرموده‌اند.

همچنين خير مقدم و خوش آمد عرض مي‌كنم خدمت اعضاي محترم هيات دولت و روساي سازمانهاي دولتي و مديران دستگاه هاي اجرايي و از همه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاه‌هاي اجرايي كه با همكاري خود زمينه و امكان برگزاري مطلوب جشنواره را در سال جاري فراهم آوردند، تشكر و قدرداني مي نمايم.

هفته دولت و برگزاري جشنواره شهيد رجايي، فرصت ارزشمندي است كه ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان دولت، به ويژه دولتمردان شهيد رجايي و باهنر، اسوه‌هاي صبر، فداكاري، مردمداري و باور به مباني ارزشي نظام جمهوري اسلامي و ترغيب و تشويق مديران و كاركنان دولت به تاسي و تبعيت از مشي و نحوه سلوك اين شهيدان بزرگوار، دستگاه‌هاي اجرايي ضمن ارائه بخشي از عملكرد خود، فعاليت‌ها و اقداماتي را كه براي بهبود شر ايط عمومي كشور و اقشار مختلف مردم انجام داده‌اند به اطلاع مردم به عنوان ولي نعمت‌هاي خود برسانند و مديران دولت، يكبار ديگر بر ميثاق خدمتگزاري خود با امام راحل ( رضوان الله تعالي عليه )، مقام معظم رهبري (مدظله العالي ) و ملت بزرگ ايران تاكيد كنند.

بعد از پيروري انقلاب اسلامي و با توجه به تاكيد  قانون اساسي ، تلاش مستمر براي ايجاد «نظام اجرايي با كارآيي بيشتر و سرعت افزون‌تر در اجراي تعهدات اداري» همواره در دستور كار دولت ها و سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات دولت در دوره‌هاي مختلف بوده است . از اين رو دولت تدبير و اميد نيز استقرار «حكمراني خوب» را به عنوان يك هدف مهم خود تعريف و تحقق آن را در طول دوره دولت يازدهم با جديت دنبال كرده است كه از جمله اقدامات انجام يافته تصويب نقشه راه و برنامه جامع اصلاح نظام اداري در سال اول فعاليت دولت يازدهم و پيگيري اصلاحات مستمر در نظام اداري و مديريتي كشور و ساختار نيروي انساني دولت در طول اين دوره بوده است و بر اساس خط مشي و برنامه اعلام شده از سوي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران همين رويكرد در طول دوره دولت دوازدهم نيز با اهتمام و جديت بيشتر دنبال خواهد شد.

دولت براين باور است كه تحقق اصول مترقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ويژه اصل سوم كه تكاليف دولت به مفهوم عام آن را مشخص نموده است و عملي كردن سياستهاي كلي نظام اداري كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است و نيز اجراي برنامه هاي توسعه كشور، جز با ايجاد يك نظام اداري كارآمد و بهره ور و تبديل دولت به دولتي كارآ و اثربخش و متعهد به آرمان هاي انقلاب اسلامي  و متكي به مردم و در يك كلمه جز از طريق «حكمراني خوب» امكانپذير نيست.

در دولت يازدهم ، برنامه جامع اصلاح نظام اداري در هشت محور تصويب و با تعيين اهداف كمي در هر محور ، مجموعه اقداماتي كه ميتوانست به تحقق آن اهداف كمك كند همراه با راهبردها و روشهاي اجرايي و پيامدها و نتايج مورد انتظار در هر محور مشخص گرديد . اين محورها كه عبارت بودند از:

 مهندسي نقش و ساختار دولت.

توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري.

ارائه خدمات عمومي در فضاي رقابتي.

مديريت سرمايه انساني.

توسعه فناوري هاي مديريتي.

توسعه فرهنگ سازماني.

صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري .

نظارت، ارزيابي و مديريت عملكرد.

در طول دولت يازدهم و در قالب برنامه هاي عملياتي مورد توافق بين دستگاه هاي اجرايي و سازمان اداري و استخدامي كشور دنبال شد و ارزيابي انجام شده از پيشرفت اجراي آنها ، بيانگرتوفيقات قابل توجه در بعضي از محورها و كندي پيشرفت امور در محورهايي مي باشد . همچنين برخي دستگاه هاي اجرايي موفقيت هايي بيشتر از ديگر دستگاه ها بدست آورده اند كه شايسته تقدير مي باشند . آنچه مسلم است اينكه در دولت دوازدهم نيز ، اصلاح نظام اداري بصورت بي وقفه ادامه خواهد يافت و علاوه بر تداوم نقشه راه و برنامه جامع اصلاح نظام اداري مصوب شوراي عالي اداري و دولت يازدهم كه بر اساس تحليل وضعيت راهبردي نظام اداري كشور در سال ۱۳۹۲ تدوين و اجراي آنها دستاورد هاي قابل اعتنايي داشته است ، متناسب با كاستي‌ها و ضعف‌هايي كه در اجرا بوده است و نيز با توجه به برنامه‌هاي جديد دولت و الزامات قانوني، برنامه‌هاي تكميلي و جديدي در محورهاي زير تعريف و دنبال خواهد شد:

در محور مهندسي نقش و ساختار دولت بر كاستن از تصدي ها و مداخلات دولت و تقويت نقش ستادي و اعمال حاكميت آن تاكيد خواهد شد و دولت حركت سريعتري در تمركز زدايي از اداره امور و تقويت نقش و اختيارات مديريت هاي استاني و منطقه اي خواهد داشت .

در زمينه توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري ، مقررات زدايي از نظام اداري ، حذف مجوزهاي غير ضرور و بهبود فضاي كسب و كار و ارائه سريع و آسان خدمات دولتي به خدمات گيرندگان مورد اهتمام بيشتري قرار خواهد گرفت .

در محور ارائه خدمات عمومي در فضاي رقابتي ، بر ارتقاء كيفيت و كاهش هزينه هاي تمام شده خدمات دولتي متمركز خواهيم شد

تربيت مديران كارآ و توانمند از بين جوانان براي مديريت آينده دستگاه هاي اجرايي و توسعه مشاركت زنان و جوانان در مديريت كشور محور اصلي برنامه مديريت سرمايه انساني خواهد بود .

براي تحقق منشور حقوق شهروندي در نظام اداري برنامه هاي ويژه اي براي تامين و صيانت از حقوق مردم (شهروندان) در نظام اداري پيش بيني شده است كه با قوت دنبال خواهد شد .

همجنين دو برنامه جديد براي بهبود و ارتقاء بهره وري نظام اداري و اجرايي كشور  و ارتقاء پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري در دستور كار شوراي عالي اداري قرار خواهد گرفت تا در افق سال ۱۴۰۰ شاهد بهبود معني دار شاخص هاي كشور در اين حوزه ها باشيم .

آنچه مسلم است تحقق اين برنامه ها جز با همراهي و باور قلبي مديران دستگاه هاي اجرايي در بالاترين سطوح ممكن نخواهد بود و ضرورت دارد مديران مياني و كارشناسان دستگاه هاي اجرايي با كار توجيهي مستمر بر سودمندي اين برنامه ها براي تحقق اهداف سازماني توجه داده شوند و مشاركت همه آنها در حد عزم عمومي همه كاركنان براي اجرا جلب گردد .

دولت بر اين باور است كه مديران وكاركنان دولت، سرمايه اصلي دولت و نظام براي اداره كشور هستند و دولت همان گونه كه خود را مكلف مي داند از اين سرمايه صيانت نموده و زمينه ارتقاء توانمندي و كارآيي و نيز رسيدگي به مسائل معيشتي و رفاهي آنان را فراهم نمايد ، متعاقباً از آنها نيز توقع دارد با تلاش مضاعف در انجام وظايف محوله و رسيدگي مجدانه و از روي تعهد و تكليف به امور مردم و مراجعان، اعتماد ملّت به نظام اداري كشور و خود را افزايش دهند و بر اين باور باشند كه اعتماد مردم به دولت و نظام اداري بخشي از سرمايه اجتماعي است كه بسيار با ارزش است و بايد مستمرا براي ارتقاء اين سرمايه عظيم تلاش گردد.

در پايان، مناسب است اشاره اي نيز به فرايند ارزيابي دستگاه هاي اجرايي در جشنواره شهيد رجايي داشته باشم . ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي در دو محور شاخص هاي عمومي و شاخص هاي اختصاصي انجام مي شود ، به اين ترتيب كه شاخص هاي عمومي از سوي سازمان اداري و استخدامي به كليه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي گردد و شاخص هاي اختصاصي هر دستگاه با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي تعيين مي گردد . دستگاه هاي اجرايي موظفند در اجراي مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مديريت خدمات كشوري و بصورت خود اظهاري عملكرد هريك از شاخص ها و ميزان تحقق آنها را در سامانه اي كه به همين منظور در سازمان اداري و استخدامي كشور فراهم آمده است وارد نمايند و متعاقبا ارزيابان آموزش ديده متشكل از كارشناسان حوزه هاي تخصصي دو سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي اطلاعات اظهار شده از سوي دستگاه هاي اجرايي را مورد ارزيابي دقيق قرار مي دهند . اين فرايند كه بيش از دو ماه طول مي كشد امكان ارزيابي عملكرد دستگاه ها در حوزه شاخص هاي عمومي و اختصاصي را بنحو مطلوبي فراهم مي نمايد و ضمن اينكه دستگاه هاي برتر كه در سطوح و محور عمومي و اختصاصي برگزيده شده اند در اين مراسم معرفي مي گردند نتايج ارزيابي همه دستگاه هاي اصلي به رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، معاون اول محترم رييس جمهور و بالاترين مقام دستگاه گزارش مي گردد.

لازم ميدانم به كليه دستگاههايي كه براساس ارزيابي هاي بعمل آمده از سوي ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي در تحقق شاخص هاي عمومي و اختصاصي خود توفيقات بيشتري بدست آورده اند و امروز به عنوان دستگاه هاي منتخب و برتر مورد تقدير رياست محترم جمهوري اسلامي قرار مي گيرند و مديران و كاركنان تلاشگر آنها تبريك گفته ، موفقيت هاي بيشتر در تحقق اهداف و برنامه هاي دولت دوازدهم را براي آنها و همه دستگاه هاي اجرايي آرزو نمايم.

همين طور از كليه مديران وكاركنان دولت و همه دستگاههاي اجرايي در نهادها و قواي مختلف كه به صورت شبانه روزي و با ارئه خدمات مورد نياز مردم در جهت تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي‌كنند و زمينه آسايش و رضايتمندي مردم را فراهم مي نمايند، تشكر و قدرداني مي‌نمايم.

متن کامل سخنرانی ییس جمهور در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی:

رییس جمهور در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی، یکپارچگی ملت و مسوولان را باعث خنثی شدن همه توطئه ها دانست و تاکید کرد: اگر ایثار شهیدان نبود، امروز از انقلاب و کشور چیزی باقی نبود.

شناسنامه قانون | 150410369376009000

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی عصر چهارشنبه در این جشنواره که با شعار توسعه و پیشرفت ایران اسلامی با تقویت وحدت و عزت ملی در سایه آزادی، امنیت و آرامش برگزار شد، گفت: رجایی و باهنر و بهشتی و مطهری شدن، آسان نیست؛ باید برای ادامه راهشان از خدا مدد گرفت.

رییس جمهور با گرامیداشت روز نیایش و اعیاد قربان و غدیر اظهار امیدواری کرد تا ملت ایران از این ایام پربرکت، بتوانند به خوبی بهره‌مند شوند.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه سال 1360 بر ملت ایران بسیار سخت گذشت، گفت: البته ملت ایران در سال‌های 58 و 59 نیز در برابر سختی و توطئه‌ها، ایستادگی و مقاومت کردند و نظام جمهوری اسلامی ایران را استقرار بخشیدند، اما در سال 60 خون شهیدان ما در سایه تجاوز بعثی‌ها و ددمنشی تروریست‌ها در مرکز شهرها و از جمله تهران به هم آمیخته شد.

رییس جمهور تأکید کرد: اگر خون شهیدان و ایثار آنها نبود، امروز از نظام، انقلاب و کشور چیزی باقی نمی‌ماند.

دکتر روحانی با گرامیداشت یاد شهید تندگویان و دیگر شهدای دولت‌، گفت: این گرامیداشت برای این است که در دوران دفاع مقدس، کمتر سابقه دارد که وزیری شخصاً برای رسیدگی به امور پالایشگاه‌هایی که دچار آسیب شده بودند به خط مقدم جبهه برود و این نشان می‌دهد که مردم و مسئولان ما همه جا کنار هم بودند.

رییس جمهور با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس، خون‌های مردم در کنار نمایندگان، وزرا و ائمه جمعه همه در کنار هم در جبهه ها ریخته شد، خاطر نشان کرد: این نشان‌دهنده عظمت کشور و ملت ما هستند.

دکتر روحانی خاطر نشان کرد: در سال 62 در جبهه‌ها، طی دو روز پیاپی بنده فرزندان روسای سه قوه را دیدم و به خاطر این مسأله سجده شکر بجا آوردم.

رییس جمهور اظهار داشت: دلیل اینکه نظام ما در برابر همه توطئه‌ها ایستاد این بود که ملت یکپارچه در کنار هم ایستادند و از همه چیز خود در راه کشور، اسلام و ملت عبور کردند.

دکتر روحانی شهیدان رجایی و باهنر را از چهره‌های ممتاز این نظام دانست و با اشاره به اینکه اخلاق، رفتار و منش آنها نمونه بود، گفت: شهید رجایی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب در تصمیمات مهم و جلسات با اهمیت همراه با دیگر بزرگان از جمله مقام معظم رهبری و شهید بهشتی حضور  فعال داشتند و اینجا باید از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یاد کنیم، چرا که هر خاطره‌ای از ذهن من از آن دوران می‌گذرد، می‌بینم که ایشان در جلسات و تصمیمات اصلی کشور در کنار بزرگان و همه آنهایی که پیرو راه و خط امام راحل بودند، حضور داشتند.

رییس جمهور با بیان اینکه نامگذاری هفته دولت به نام شهیدان رجایی و باهنر بخاطر آن است که ما به وظیفه خود بیشتر آگاه شویم، گفت: رجایی شدن، باهنر شدن، بهشتی‌ شدن و مطهری شدن، کار آسانی نیست و ما در این هفته باید با اراده و از قلب خود از خداوند استمداد کنیم که بتوانیم راه آن شهیدان را ادامه دهیم.

دکتر روحانی افزود: مردم ما با چهره شهیدان رجایی و باهنر احساس امنیت، آرامش، عدالت و معنویت می‌کردند، چرا که پاکی، صداقت، ایثار، فداکاری و پرکاری آنها نمونه بود.

رییس جمهور ضمن بیان خاطره‌ای از تلاش و پرکاری شهید رجایی در اوایل انقلاب، گفت: شهید رجایی به ما آموخت که جهادی کار کردن به معنای آن است که تا کار هست باید در محل خدمت بود و این بسیار ارزشمند است و نشان می‌دهد ما نباید برای خدمت به مردم روز، شب و ساعت بشناسیم.

دکتر روحانی افزود: اگر می‌گوییم می‌خواهیم جهادی و انقلابی کار کنیم معنای آن این است که تنها خود را موظف به این ندانیم که ساعت 8 صبح به سر کار آمده و تا 4 بعد از ظهر در اداره بمانیم، بلکه باید تا کار هست در کنار میز کارمان بمانیم و تلاش کنیم.

رییس جمهور افزود: کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای باشند که هر روز که سر کار می‌آیند جدای از وظیفه و کار معمول خود چند کار را برای آخرت خود انجام دهند.

دکتر روحانی با انتقاد از اینکه برخی کارکنان، اینگونه عنوان می‌کنند که حقوق‌شان به نسبت کاری که انجام می‌دهند، کافی نیست، گفت: اگر از کار خود رضایت ندارید، چرا آن را انتخاب کردید و اگر کسی راضی نیست می‌تواند برود و این حرف کاملاً غلط است که بگوید، حقوق من نسبت به کاری که انجام می‌دهم کم است.

رییس جمهور خاطر نشان کرد: ما برای انجام خدمت در ساعت اداری موظف خود حقوق دریافت می‌کنیم و اگر یک ثانیه هم کم‌کاری کنیم در پیشگاه خداوند مسئولیم و باید جوابگو باشیم و این نه پاسخ‌دهی به رییس جمهور یا وزیر یا یک مدیر است بلکه پاسخ فرزندان یتیم این سرزمین و فقیران این کشور است؛ چرا که همه از بیت‌المال استفاده می‌کنیم.

 دکتر روحانی با اشاره به اینکه آنهایی که مؤمن به خدا هستند، یک قدرت کنترلی به نام تقوا دارند و نیاز به ساختمان و ابزار کنترلی نخواهند داشت، گفت: آنها با خدای خود هستند و می‌دانند همه اعمال آنها از سوی خدای متعال ثبت و ضبط می‌شود و خداوند شاهد عمل و رفتار آنهاست. این نظارت دو معنا دارد اول اینکه انسان تخلف نکند و دیگر اینکه انسان احساس قدرت کرده و بداند که تنها نیست.

رییس جمهور با اشاره به اینکه در عین حال از لحاظ سیستم اداری موظف به نظارت و تقویت نظارت‌ها هستیم، گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 26 قانون اساسی امور برنامه، امور بودجه، امور اداری و امور استخدامی کل کشور مستقیماً بر عهده رییس جمهور است و اینکه هر دستگاهی بخواهد برای خود اعلام کند که فلان میزان استخدام می‌کنیم و یا فلان قدر افزایش حقوق می‌دهیم بدون نظر رییس جمهور اشتباه خواهد بود. در حقیقت هر که می‌خواهد از بیت‌المال پولی دریافت کند، تمامی اجازه آن برعهده رییس جمهور است و این از مسئولیت‌های سخت و دشواری است که قانون برعهده رییس جمهور گذاشته است.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه براساس اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای تمام اصول قانون اساسی نیز برعهده رییس جمهور است که این نیز مسئولیت بسیار سنگینی بشمار می‌رود، گفت: ریاست کل اجرا در کشور به استثناء مواردی که قانون برعهده رهبری گذاشته ،بار سنگینی بر دوش رییس جمهور است.

رییس جمهور با بیان اینکه کشور متعلق به مردم بوده و ملت بزرگ ایران صاحبان اصلی کشور هستند، گفت: ملت با رأی مستقیم و یا غیرمستقیم خود ما را در سمت‌های مختلف، می‌گمارند به گونه‌ای که رهبری، رییس جمهور، نمایندگان مجلس و خبرگان ،نمایندگان شوراها و حتی وزرا، تماماً با رأی مردم انتخاب می‌شوند.

دکتر روحانی با تأکید بر اینکه آراء مردم مشروعیت قانونی و شرعی است، گفت: خداوند اختیار امور را به خود مردم واگذار کرده و این مردم هستند که این امور را به دیگران واگذار می‌کنند.

رییس جمهور افزود: اگر ما خادم مردم نباشیم و به آنها خدمت نکنیم، حتماً کار ما نامشروع است چرا که مشروعیت تمام امور کشور بر مبنای خدمت به مردم است.

دکتر روحانی اظهار داشت: اگر کارمندی بخواهد در اجرای امور و خدمت به مردم سستی، کاهلی و تنبلی کرده و فکر کند، بالاتر از مردم است، یقیناً دچار اشتباه، تخلف و خسران شده چرا که ملت ایران طبق قانون شرع و قانون اساسی اختیاردار ما هستند و همه ادارات، دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌ها، مشروعیت‌شان در این است که به مردم و کشور خدمت کند.

رییس جمهور با اشاره به اینکه سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس قانون وظایف سنگینی را برعهده دارند، گفت: اگر سیستم اداری کار خود را به درستی انجام نداده و پول و سرمایه‌های کشور به درستی هزینه نشود، این دو سازمان مسئول هستند.

دکتر روحانی با اشاره به ضرورت وضع مقررات و قوانین صحیح در دستگاه‌های اجرایی برای خدمت بیشتر به مردم، گفت: مردم نباید برای انجام امور اداری خود تحقیر شده و در ادارات به آنها توهین شود. اگر یک ثانیه از وقت مردم تلف شود همه ما در پیشگاه خداوند مسئول هستیم.

رییس جمهور ادامه داد: ما باید بدانیم نیروی عظیم انسانی در دستگاه‌های اجرایی چگونه و به چه شکل وظایف خود را به انجام می‌رساند.

دکتر روحانی ضمن بیان خاطره‌ای از سفر رسمی خود در سال 60 به کشور ژاپن و بازدید از سیستم اداری این کشور، گفت: اگر ساختمان اداری ما به درستی بنا نشود و درب‌ اتاق‌ها قفل باشد و مسئول آن سازمان نتواند به درستی بر رفتار کارکنان خود نظارت کند، مردم نمی‌توانند به ما دسترسی داشته و مسئولان نیز به کار سازمان خود رسیدگی کنند.

رییس جمهور با تأکید بر ضرورت ساماندهی دولت الکترونیک به طور جامع در کشور، گفت: دولت الکترونیک به گونه‌ای است که همه امور، توسط آن قابل بررسی و رسیدگی و تا زمانی که دولت الکترونیک در کشور سامان پیدا نکند و شفافیت نباشد، ما دچار مشکل خواهیم بود.

دکتر روحانی پدید آمدن حقوق‌های غیرمتعارف را بخاطر عدم شفافیت در سیستم اداری کشور عنوان کرد و گفت: سیستم ما باید به گونه‌ای باشد که تمام امور، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و برنامه‌ها در پیشگاه مردم باشد و آنها به وضوح آن را بدانند.

رییس جمهور با اشاره به اینکه نباید در کشور امضاء طلایی وجود داشته باشد، افزود: نباید مردم به انجام امور خود معطل بمانند.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه امروز ایجاد شغل پایدار برای جوانان کشور نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، اظهار داشت: متأسفانه سیستم اداری ما به گونه‌ای است که اگر یک نفر بخواهد در کشور سرمایه‌گذاری کند، با وجود سپری شدن زمان طولانی برای صدور مجوز و معطل شدن در دستگاه‌های مختلف این کار بسیار طولانی مدت خواهد بود در صورتی که ما باید موانع کار و فعالیت مردم را برطرف کرده تا در پایان دولت دوازدهم در پیشگاه مردم و خدا شرمنده نباشیم.

 رییس جمهور با بیان اینکه امروز در برخی کشورها، مجوز کار و فعالیت اقتصادی، ظرف مدت 48 ساعت صادر می‌شود، خاطر نشان کرد: ما نمی‌خواهیم در کشور ما مجوز سرمایه‌گذاری 48 ساعته صادر شود، اما باید تلاش کنیم تا حداقل ظرف 48 روز این کار به انجام برسد.

دکتر روحانی با اشاره به ضرورت رفع نواقص از سیستم اداری و اجرای حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی، گفت: اساس حقوق شهروندی بر عدالت، احترام به مردم و یکسان دیدن همه مردم در برابر قانون است و سیستم اداری و دستگاه اجرایی ما باید حقوق شهروندی را به درستی و به طور کامل اجرا کند.

رییس جمهور با تأکید بر اینکه تدوین حقوق شهروندی هرگز برای دوران و تبلیغات انتخاباتی نبوده است، اظهار داشت: حقوق شهروندی برای این است که به قوانین و مقررات احترام بگذاریم و مردم به واسطه آن احساس آزادی و آرامش کرده و عدالت به طور یکسان میان همه مردم اجرا شود.

دکتر روحانی با بیان اینکه باید سیستم نظارتی دقیقی را از طریق دولت الکترونیک طراحی کنیم، گفت: این اقدام باید از اولویت‌های مهم ما در دستگاه اجرایی باشد.

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه باید در مدیریت کشور، جوانان، بانوان، اقوام و مذاهب مختلف حضور داشته باشند، گفت: نمی‌شود که بگوییم مدیران ارشد کشور، تنها از یک مذهب باشند و بقیه را کنار بگذاریم، چرا که همه جزو ملت ایران هستند و اگر بناست آنها به تکالیف‌شان مانند رفتن به سربازی و پرداخت مالیات مانند سایر مردم عمل کنند، باید از امتیازات یکسان نیز برخوردار باشند و نباید تنها در دوران انتخابات از آنها استفاده کرده و آنها را پای صندوق‌ بیاوریم ما یک ملت به نام ملت ایران هستیم.

دکتر روحانی تأکید کرد: اگر در کشور خواستار وحدت، انسجام و یکپارچگی هستیم، باید مبنای ما در مدیریت شایسته‌سالاری باشد نه وابستگی به این حزب یا آن جناح و مذهب خاص. اگر قرار است همه اختیارات و مسئولیت‌ها در اختیار گروهی که حاکم است، باشد، پس بقیه گروه‌ها و جناح‌ها در این مدت به مرخصی بروند.

 رییس جمهور با بیان اینکه گروه حاکم باید برای کل ملت ایران تلاش کنند، گفت: متأسفانه در کشور ما چرخش مدیریت به کندی انجام می‌شود و در این راستا در جریان انتخاب وزرای دولت دوازدهم در مشورت‌ها و پیشنهاداتی که به بنده می‌شد، همه افراد با سنین بالا بودند.

دکتر روحانی با انتقاد از اینکه گردش مدیران و حضور نخبگان و جوانان در سمت‌های مختلف، انجام نمی‌شود، گفت: به همین خاطر به همه وزرای دولت دوازدهم دستور دادم  که هر وزیر باید دو جوان را در سمت‌های بالای مدیریتی و حتی معاون وزیر بکار بگیرد، چرا که معتقدم که باید در این سال‌ها جوانان را بالا آورده و به آنها تجربه و آموزش لازم را بدهیم. این جوانان شور، نشاط و سلامتی بهتری دارند و می‌توانند امور را بهتر مدیریت کنند.

رییس جمهور ادامه داد: زنان ما از لحاظ قدرت، دانش، تدبیر و مدیریت چیزی کم از مردان ندارند و بخاطر اینکه در این سال‌ها زنان را از لحاظ مدیریت بالا نیاوردیم، امروز دچار مشکل هستیم.

دکتر روحانی انحصار را بزرگترین بلا برای بخش‌های مختلف کشور، برشمرد و گفت: باید انحصار را شکسته و خدمات را رقابتی کرده و در اختیار مردم بگذاریم، چرا که مردم بهتر، باکیفیت‌تر و ارزان‌تر کار کرده و امور را به انجام می‌رساند.

 رییس جمهور خاطر نشان کرد: باید خدمات را به مردم واگذار کنیم و در کشور، رقابت آزاد ایجاد نماییم چرا که بخش مردمی قطعاً دلسوزانه‌تر، تلاش و فعالیت می‌کند.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه امروز سیستم دولتی به طور ذاتی کهنه و فرسوده شده و قادر به انجام امور با کیفیت مناسب نیست، گفت: بخش خصوصی موفق است و ما باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کارها به مردم واگذار شود.

رییس جمهور تأکید کرد: در جشنواره شهید رجایی باید در راستای تحول سیستم اداری و انتخاب کارمندان و مدیران بهتر در کشور و بکار گیری سیستم‌های دقیق‌تر و بروز برنامه‌ریزی کنیم، تا از آنهایی که کار بهتری انجام می‌دهند، بیشتر تقدیر شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام