کتاب استخدامی اداری ها
ساختارها و تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

از دست دادن پست مدیریتی به دلیل تغییرات تشکیلاتی، تنزل مقام نیست

کنار گذاشته شدن از پست مدیریتی به دلیل تغییرات تشکیلاتی و حذف پست سازمانی معاون و مسئول اداره از ساختار دستگاه اجرایی، تنزل مقام محسوب نمی شود (رأی شماره 2 مورخ 30/1/1396 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/ 95/506

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1923/200 – 27/2/94 معاون مالی و اداری مدیر عامل

تاریخ تنظیم گزارش: 30 فروردین 1396

هیات تخصصی اداری و استخدامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 95/506

دادنامه: 2

تاریخ : 30/1/96

* شاکی : آقای حمید کرمی

* طرف شکایت : شرکت پست جمهوری اسلامی ایران 

* متن مقرره مورد شکایت 

با عنایت به مفاد مندرج در برنامه جامع اصلاح نظام اداری (برنامه اول مهندسی نقش و ساختار دولت) موضوع ابلاغ مصوبه شماره 127675/ت50642هـ مورخ 28/10/93 معاونت ریاست جمهوری در خصوص کاهش سطوح مدیریتی بدین وسیله به استحضار می رساند: کلیه پست های سازمانی با عناوین «معاون اداره» و «معاون و مسئول امور پست» از تاریخ 7/2/94 در سیستم نرم افزار یکپارچه نیروی انسانی «با نام» می گردند، لذا مقتضی است آن اداره کل نیز ضمن حفظ شأن همکاران نسبت به بلاتصدی نمودن ردیف های یاد شده تا پایان سال 1394 اقدام نماید بدیهی است پس از بلاتصدی شدن پست های سازمانی فوق الاشاره غیر قابل واگذار می باشد .

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) 

در ماده 6 قانون مدیریت پست تعریف شده است و هدف دولت و مصوبه شماره 127675/ت 50642 هـ مورخ 28/10/93 ناظر بر سطوح مدیریتی و پست های بلاتصدی و غیر ضروری است. اقدام معاون مالی و اداری خارج از حدود اختیار می باشد و مصوبه مذکور را تفسیر موسع نموده است. از طرفی این امر سبب تنزل مقام است که نوعی مجازات است و مغایر با آرای هیات عمومی به شماره 12- 25/1/88 و 945- 6/9/86 و همچنین مغایر با ماده 39 و 26 و 114 قانون استخدام کشوری است که رضایت مستخدم در تغییر پست ضرورت دارد. درخواست ابطال و اعاده به پست سازمانی مربوطه را نموده است .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت 

اقدام مذکور در اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری (برنامه اول « مهندسی نقش و ساختار دولت») و در اجرای ابلاغ مصوبه 127675/ت 50642 هـ مورخ 28/10/93 صورت گرفته است. از طرفی به استناد قسمت آخر ( بند 2 ) بخشنامه شماره 10336/93/200- 30/7/93 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تغییر شغل بدون تنزل طبقه و رتبه شغلی با توجه به اختیارات رئیس دستگاه اجرایی و تغییر امتیازات شغلی نظیر مدیریت و سرپرستی و فوق العاده ها در موارد خاص و پیش بینی شده در قانون مانعی ندارد و با توجه به لازم الاجرا بودن برنامه جامع اصلاح نظام اداری و بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با توجه به حذف پست سازمانی معاون و مسئول اداره پست از ساختار شرکت پست حذف گردیده و حکم نیز تغییر پیدا کرده است.

رأی هیات تخصصی اداری و استخدامی 

در خصوص شکایت آقای حمید کرمی به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 19230/200 مورخ 27/2/94 به لحاظ مغایرت با ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 26 و 39 و 114 قانون استخدام کشوری، با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای مصوبه شماره 127675/ت50642هـ مورخ 28/10/93 صادر شده است و دستگاه مکلف به تبعیت از مصوبه هیات دولت بوده است لذا به لحاظ عدم مغایرت با قانون شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از طرف رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام