کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

درج اطلاعات نیروی انسانی شهرداری‌ها در سامانه آمار و اطلاعات

درج اطلاعات نیروی انسانی شهرداری‌ها در سامانه آمار و اطلاعات با هدف ساماندهی و احصاء منابع انسانی مورد نیاز (بخشنامه شماره 31204 مورخ 17/06/1398 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور

با سلام و احترام

در اجرای بخشنامه های شماره 55428 مورخ 13/5/1393 و شماره 83427 مورخ 29/4/1398 وزیر محترم کشور و ایجاد بانک جامع اطلاعاتی شهرداری ها به منظور ساماندهی، بررسی و احصاء نیازهای نیروی انسانی در مشاغل اصلی و تخصصی شهرداری ها، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تکمیل اطلاعات با توجه به نکات ذیل اقدام، تا زمینه بررسی موضوع فراهم گردد.

1- مراجعه به سامانه آمار و اطلاعات، از طریق پورتال سازمان و یا تارنمای (آدرس اینترنتی) amarnameh.imo.org.ir به منظور تکمیل اطلاعات مورد نظر.

2- تکمیل و بارگذاری اطلاعات مربوطه توسط رابطین آماری شهرداری ها در سامانه یاد شده، با نام کاربری و رمز عبور اعلام شده قبلی، بر اساس فایل راهنمای عمل (تصویر پیوست)، بررسی و تأیید فرم های تکمیل شده (فایل پیوست) توسط مسئولین ذیربط در شهرداری حداکثر تا تاریخ 10/7/1398، همچنین بررسی و تأیید فرم های مذکور توسط استانداری حداکثر تا تاریخ 25/7/1398.

3- به منظور رفع ابهامات احتمالی، تسریع و تسهیل در تکمیل اطلاعات مورد نظر و اجرای به موقع بخشنامه های یاد شده، جلسه ای در روز دوشنبه مورخ 25/6/1398 رأس ساعت 9 صبح در سالن جلسات طبقه هشتم این سازمان تشکیل می گردد که حضور نماینده دفاتر امور شهری و شوراهای آن استانداری/ نماینده شهرداری های کلان شهر در جلسه مذکور الزامی می باشد.

4- یکسان بودن اطلاعات تکمیل شده در سامانه با فرم های تأیید شده الزامی و ملاک عمل جهت بررسی درخواست های استان ها و شهرداری های کلان شهر خواهد بود.

5- برنامه زمان بندی برای بررسی درخواست های ارسالی پس از تکمیل اطلاعات و تأیید آن اعلام می گردد. خاطرنشان می سازد اولویت بررسی با استان ها و شهرستان هایی می باشد که سرعت و دقت لازم را در ارسال فرم ها داشته باشند.

6- تأکید می گردد هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در شهرداری ها، صرفاً در چارچوب بخشنامه های یاد شده و طی مراحل مذکور امکان پذیر بوده و خارج از ضوابط تعیین شده وجاهت قانونی ندارد.

عباس کرکه آبادی- مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فنآوری اطلاعات

راهنمای تکمیل فرم‌ها از طریق سامانه آمارنامه

در راستای تکمیل فرم های مندرج در سامانه آمارنامه نکات ذیل ضروری می باشد:

– جهت ثبت اطلاعات از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایند.

– تصاویر جهت بارگذاری در سامانه در قالب pdf و با حجم حداکثر 200kb باشد.

فرم شماره 1: اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی

– این فرم مربوط به ثبت وضعیت آخرین ساختار سازمانی تأیید شده از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و پست های با تصدی و بلاتصدی و وضعیت استخدام نیروهای کارمندی و کارگری می باشد.

– بارگذاری تصویر آخرین ساختار سازمانی و نامه ابلاغی آن در قالب pdf

فرم شماره 2: اطلاعات جامع کارکنان شهرداری های کشور (بحز نیروهای شرکتی)

– اطلاعات جامع کارکنان شهرداری ها بجز نیروهای شرکتی در این قسمت تکمیل گردد.

– بارگذاری تصاویر آخرین مدرک تحصیلی، سوابق بیمه تأیید شده توسط تأمین اجتماعی با ذکر نام شهرداری مربوطه، تصویر آخرین قرارداد یا حکم کارگزینی و مستندات نحوه بکارگیری در قالب pdf (مستندات بکارگیری می تواند شامل نامه ورود از طرف شهردار و… یا سایر موارد باشد)

تذکر 1: ورود اطلاعات تمامی پرسنل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در این فرم الزامی می باشد.

تذکر 2: رابطین آماری جهت صرفه جویی در زمان، می توانند پس از ثبت اطلاعات در سامانه با استفاده از امکان خروجی Excel سامانه، نسبت به تکمیل فرم های ضمیمه اقدام نمایند.

فرم شماره 3: اطلاعات جامع نیروهای شرکتی

– ورود اطلاعات تمامی کارکنان شرکتی

– منطور از عبارت “سابقه کاری منقطع در شرکت های زیرمجموعه شهرداری دارد”، کارکنانی هستند که بصورت گسسته دارای قرارداد با شرکت های زیرمجموعه در همان شهرداری می باشند.

– ضروری است مجموع سوابق کاری کارکنان بر اساس سابقه بیمه شرکتی در شهرداری در فیلدهای مجموع سابقه کار به صورت سال/ ماه/ روز درج گردد.

تذکر: ثبت سوابق شرکتی در شهرداری مطابق بیمه تأیید شده توسط تأمین اجتماعی، تا تاریخ 29/4/1398 (ابلاغ بخشنامه وزیر محترم کشور) می باشد.

– بارگذاری تصاویر آخرین مدرک تحصیلی، سوابق بیمه تأیید شده توسط تأمین اجتماعی با ذکر نام شرکت و تصویر آخرین قرارداد در قالب pdf

تذکر 1: سایر سوابق بیمه بجز شرکت های طرف قرارداد با شهرداری های مربوطه مورد قبول نمی باشد.

تذکر 2: جهت صرفه جویی در زمان تکمیل فرم ها، پس از ثبت در سامانه با استفاده از امکان خروجی Excel سامانه، نسبت به تکمیل فرم های ضمیمه اقدام شود.

تذکر 3: شهرداری هایی که فاقد نیروی شرکتی می باشند، موضوع طی نامه اعلام و در سامانه بارگذاری گردد.

فرم شماره 4: درخواست مجوز بکارگیری نیروی موقت کارمندی

در صورت نیاز به اخذ مجوز بکارگیری نیروی قرارداد موقت کارمندی نسبت به انتخاب شغل کارمندی و تعداد مورد نظر مطابق با مفاد بند 1 بخشنامه شماره 83427 مورخ 29/4/98 اقدام گردد.

1- به ازای هر عنوان شغل یک رکورد جدید ایجاد شود.

2- شرایط احراز مدرک تحصیلی دارا بودن مدارک دانشگاهی (فوق دیپلم و بالاتر) متناسب با شغل مورد نظر می باشد.

فرم شماره 5: درخواست مجوز بکارگیری نیروی موقت کارگری

در صورت نیاز به اخذ مجوز بکارگیری نیروی کارگری نسبت به انتخاب شغل کارگری و تعداد مورد نظر مطابق با مفاد بند 2 بخشنامه شماره 83427 مورخ 29/4/1398 اقدام گردد.

1- به ازای هر عنوان شغل یک رکورد جدید ایجاد شود.

2- شرایط احراز مدرک تحصیلی دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم و زیردیپلم می باشد.

فرم شماره 6: اطلاعات جامع کارکنان شهرداری جهت اخذ سهمیه استخدامی نیروی پیمانی

این فرم به منظور ارائه درخواست بکارگیری نیرو به صورت پیمانی و از طریق برگزاری آزمون می باشد.

– شهرداری های جدیدالتأسیس شهرداری هایی هستند که از زمان تأسیس تا کنون مجوز بکارگیری نیروی پیمانی نداشته اند.

– بارگذاری موارد مورد نظر در قالب pdf به شرح ذیل:

1. تصویر نامه ابلاغ جمعیت شهر و درجه

2- تصویر نامه مجوز برگزاری آزمون استخدامی طی سال هیا 93 و 94

شهرداری ها صرفاً نسبت به تکمیل اطلاعات دقیق خود در سامانه اقدام و فرم مذکور توسط استانداری تأیید و در سامانه بارگذاری گردد.

فرم شماره 7: برگ تعیین مشخصات شغل

– درخواست مجوز بکارگیری نیروی پیمانی برای پست های سازمانی بلاتصدی از طریق برگزاری آزمون صورت می گیرد.

– به ازای هر پست سازمانی بلاتصدی یک رکورد به همراه شماره پست درج گردد.

– بارگذاری تصویر فرم های تأیید شده 1 الی 7 به همراه امضاء شهردار و ممهور به مهر شهرداری و سایر مراجع تأیید کننده در قالب pdf الزامی می باشد.

توضیح:

در شهرداری های فاقد نیروی شرکتی فرم اکسل شماره 3 با قید عنوان “شهرداری فاقد نیروی شرکتی می باشد” امضا و در سامانه بارگذاری گردد.

تذکرات مهم:

1. در صورت عدم تکمیل کلیه فرم ها و همچنین مغایرت اطلاعات تکمیل شده در سامانه با فرم های ارسالی به درخواست شهرداری ها جهت اخذ مجوز نیرو ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2. از اعمال هر گونه تغییر در فایل فرمهای تهیه شده توسط سازمان و تایپ دوباره آنها جداً خودداری فرمایید.

توضیح:

در صورت بروز هر گونه ابهام در تکمیل فرم ها، رابطین آماری شهرداری ها می توانند با کارشناسان دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های مربوطه تماس حاصل فرمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام