کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد

تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در اجرای بند (ت) ماده (28)‌قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (بخشنامه شماره 6/53 مستمری‌ها حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی)

اداره کل تأمین اجتماعی استان…

نظر به اینکه بند (ت) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی مقرر نموده «دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (2) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (3) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می‌باشند.

تبصره- سهم صندوق‌های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت می‌شود.»، لذا لازم است شعب سازمان به نکات زیر توجه نموده و اقداماتی به شرح ذیل انجام دهند:

1- طبق قانون دولت مکلف شده است توسط این سازمان مستمری بازنشستگان را بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی پرداخت نماید، لذا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌بایست ضمن احتساب مذکور به عنوان سنوات خدمت قابل قبول، افراد مشمول را به شعبه محل پرداخت حق بیمه معرفی نمایند.

2- شعب برقرار کننده مستمری مطابق اسامی دریافت شده نسبت به تجدید محاسبه مستمری بر مبنای میانگین دستمزد آخرین 24 ماه پرداخت حق بیمه ایام سنوات ارفاقی اقدام و هزینه سنوات ارفاقی و مابه‌التفاوت آن را تعیین و به صورت سیستمی به واحد درآمد اعلام و جهت پرداخت به دستگاه متقاضی ابلاغ نمایند.

3- پس از وصول هزینه‌ها امکان صدور حکم تغییرات مستمری و پرداخت مابه‌التفاوت منطقه از تاریخ برقراری مستمری مهیا خواهد بود.

مسئول حسن اجرای بخشنامه شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، مدیران کل، معاونین و رؤسا، کارشناسان ارشد امور فنی مستمری‌ها و درآمد حق بیمه در ادارات کل استان‌ها و نیز مسئولین ذی‌ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

دکتر سید تقی نوربخش- رییس سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام