کتاب استخدامی اداری ها
مقررات اداری و استخدامی زنان و خانواده

قانون اصلاح ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 (مصوب 06/04/1386 مجلس شورای اسلامی)

قانون اصلاح ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 (مصوب 06/04/1386 مجلس شورای اسلامی)

شماره: 61049/635

تاريخ: 25/4/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 122857/35000 مورخ 28/9/1385 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 كه با عنوان لايحه يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 6/4/1386 و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي گردد.

غلامعلي حدادعادل- رئيس مجلس شوراي اسلامي

شماره: 61049/635

تاريخ: 25/4/1386

قانون اصلاح ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374

ماده واحده- در ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 عبارت “چهار (4) ماه” به عبارت “شش (6) ماه” و در تبصره (1) ماده ياد شده عبارت “حداكثر تا 20 ماهگي” به عبارت “حداكثر تا 24 ماهگي” اصلاح مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/4/1386 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. 

غلامعلي حدادعادل- رئيس مجلس شوراي اسلامي
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام