کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

اصلاح نحوه تخصيص امتياز فوق العاده مديريت واحدهای آموزشی

اصلاح نحوه تخصيص امتياز فوق العاده مديريت واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (بخشنامه ۱۴۰۴۰۸/۲۰۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، نحوه تخصيص امتياز فوق العاده مديريت واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (موضوع مصوبه ۱۴/۱۰/۱۳۸۸) خود را به شرح زير اصلاح نمود:

عبارت «نحوه تخصيص امتياز اين فوق العاده متناسب با درجه بندي واحدهاي آموزشي وزرات آموزش و پرورش با پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور خواهد بود» جايگزين عبارت «جدول تخصيص فوق العاده مذكور به مشمولين اين تبصره، پس از تأييد وزير آموزش و پرورش قابل اجرا خواهد بود» و عبارت «امتياز اين فوق العاده متناسب با درجه بندي واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش طبق جدول پيوست خواهد بود» از انتهاي مصوبه شماره ۹۹۷۷۱/۲۰۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني حذف مي شود.

لطف اله فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام