کتاب استخدامی اداری ها
ارزیابی و مدیریت عملکرد

ارزیابی عملکرد دستگاه ها بر مبنای میزان تکریم ارباب رجوع

ارزیابی عملکرد دستگاه ها بر مبنای میزان تکریم ارباب رجوع (مصوبه شماره ۳۴۵۸۸/ت۳۱۴۳۴هـ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ هیأت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان باید نظرسنجی از مردم در خصوص نحوه ارایه خدمات دستگاه های اجرایی را با کمک مراکز نظرسنجی موجود در آذرماه هر سال انجام دهند و نتایج آن را در سطح استان و شهرستان ها در بهمن ماه استخراج و به اطلاع مردم و مسؤولان رسانده و نتایج ملی اطلاعات سنجش رضایت مردم را در تیرماه هر سال استخراج و پس از تحلیل به اطلاع مردم و مسؤولان می رسانند.

۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان بر اساس گزارش های واصل شده از واحدهای استانی و نتایج بررسی بازرسان طرح تکریم مردم در آبان و اردیبهشت ماه هر سال، عملکرد واحدهای استانی را تحلیل نموده و رتبه بندی واحدهای استانی را از نظر کیفیت خدمت به مردم به اطلاع مسؤولان رسانده و نتایج عملکرد دستگاه های اجرایی (مشتمل بر واحدهای ستادی و استانی) را سالیانه جمع بندی و تجزیه و تحلیل نموده و نتایج آن را تا پایان تیرماه هر سال به اطلاع وزراء و رؤسای سازمان های مستقل و استانداران می رسانند.

۳- وزارتخانه ها، سازمان های مستقل و استانداران بر اساس رویه پیش بینی شده در تصویب نامه شماره ۲۱۶۱۹/ت۲۶۳۹۴هـ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران، در خرداد ماه هر سال بر اساس نتایج سنجش رضایت مردم و ارزیابی عملکرد طرح تکریم در دستگاه های اجرایی نسبت به تشویق و تقدیر و یا برخورد با افراد و واحدهای بی توجه به مردم اقدام نمایند و نتایج آن را در وضعیت استخدامی کارکنان و مدیران تأثیر دهند.

۴- نتایج سنجش رضایت مردم و ارزیابی عملکرد اجرای طرح تکریم مردم در دستگاه ها در هر سال در جشنواره شهید رجایی مطرح و ضمن اعلام پنج دستگاه که بالاترین نحوه رضایت مردم را کسب کرده اند به همراه یک وزارتخانه یا سازمان مستقل و استان برتر، از مدیران و کارکنان آنها به نحو متقضی تقدیر و تشویق به عمل خواهد آمد.

۵- اعتبارات لازم برای اجرای این تصویب نامه در بودجه های سنواتی پیش بینی شود.

محمد رضا عارف- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام