کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ابطال آيين‌نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه‌اي توسط دانش‌آموختگان بهداشت حرفه‌اي در صنايع بالاي ۲۵ نفر شاغل (رأي ۲۰۶ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۰)

ابطال آيين‌نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه‌اي توسط دانش‌آموختگان بهداشت حرفه‌اي در صنايع بالاي ۲۵ نفر شاغل (رأي ۲۰۶ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۰)

تاريخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۲۰۶

کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۳۲

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: آقاي هادي هاشمي

موضوع شکايت و خواسته: ابطال آيين‎نامه شماره ۳۲۳۹۸ مورخ ۴/۲/۱۳۸۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

گردش کار: شاكي مدعي است به موجب مواد ۹۳ و ۱۰۶ قانون كار، دستورالعمل و آيين‎نامه‎ مربوط به كميته حفاظت فني و بهداشت كار بايد به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد. نظر به اين كه آيين‎نامه مربوطه در ۷ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ ۱۱/۴/۱۳۷۴ توسط وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و متعاقباً به تصويب مرجع ذي‎صلاح رسيده است، اقدام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تدوين آيين‎نامه نحوه ارائه خدمات بهداشتي حرفه‎اي توسط دانش آموختگان بهداشت حرفه‎اي در صنايع بالاي ۲۵ نفر شاغل، خارج از حدود اختيارات وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و ابطال آن را خواستار شده است.

علي‎رغم ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به مشتكي‎عنه، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي، لايحه دفاعيه‎اي واصل نشده است بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

نظر به اين كه مطابق ماده ۹۳ قانون كار به منظور نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها در كارگاه هايي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشخيص دهند، كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل مي‎شود و تبصره‎هاي ذيل ماده مذكور تركيب كميته موصوف را بيان و نحوه تشكيل و تركيب اعضاء كميته را بر اساس دستورالعملهاي قيد شده توسط وزارت خانه‎هاي مذكور اعلام داشته است و در ماده ۱۰۶ همين قانون تصريح شده است كه دستورالعملها و آيين‎نامه‎هاي اجرايي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و آيين‎نامه مربوط نيز به شرح مواد فوق تهيه و تصـويب شده است، بنابراين آيين‎نامه نحوه ارائه خـدمات بهداشت حرفـه‎اي توسط دانش‌آموختگان بهداشت حرفه‎اي در صنايع بالاي ۲۵ نفر شاغل مصوب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه بدون رعايت ترتيبات مقرر در مواد فوق‎الذكر و خارج از حدود اختيارات صادر شده است به استناد بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام