کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

پيشنهادات در رابطه با درج حكم در لايحه بودجه سال 1393

اعلام پيشنهادات در رابطه با درج حكم در لايحه بودجه سال 1393 (بخشنامه شماره 65149 مورخ 27/7/1392 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

كليه دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي

به موجب اين بخشنامه كليه دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي مي توانند پيشنهادات خود را در رابطه با درج حكم در لايحه بودجه سال 1393 كل كشور، اعم از حذف، ابقاء، اصلاح احكام قانون بودجه سال 1392 كل كشور و يا احكام جديد در چارچوب ضوابط پيوست و فرم هاي شماره (6) و (7) پيوست شماره (2) بخشنامه بودجه سال 1393 كل كشور و در قالب نرم افزار ورد2007 (بصورت لوح فشرده) حداكثر تا روز يكشنبه مورخ 5/8/1392 به امور هماهنگي و تلفيق برنامه و بودجه ارسال نمايند.

همچنين، دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي موظفند در صورت پيش‌بيني آيين‌نامه اجرايي در احكام پيشنهادي، متن پيش‌نويس آيين‌نامه را نيز ضميمه نمايند.

بديهي است به پيشنهاداتي كه پس از تاريخ مذكور واصل مي‌شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

سيد حميد پورمحمدي- معاون برنامه ريزي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام