کتاب استخدامی اداری ها
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

آیین نامه نحوه تعیین کارشناس در امور نظامی و انتظامی موضوع قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

آیین نامه نحوه تعیین کارشناس در امور نظامی و انتظامی موضوع تبصره 2 ماده 614 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح مصوب 8/7/1393 (مصوب 23/12/1395 مقام معظم رهبری)

شناسنامه قانون | pdfمشاهده متن کامل آیین نامه در فرمت پی دی اف

*آیین نامه مذکور به شماره 42/1133/01/3614 مورخ 28/1/1396 ابلاغ گردیده و به موجب ماده 33 آن، از تاریخ 23/12/1395 لازم الاجرا می باشد.

مقدمه:

در اجرای تبصره 2 ماده 614 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، و به دلیل گستردگی رشته های تخصصی و ضرورت و نیاز استفاده قضات به اظهارنظر کارشناسنان نیروهای مسلح و همچنین حفظ اسرار نظامی، تأمین و تعمیم عدالت و بهره مندی از نظرات نیروهای متخصص، متعهد، خبره و توانا در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد از کارشناس یا هیأت کارشناسی نظامی و انتظامی کسب نظر می گردد. با این رویکرد به منظور ایجاد وحدت رویه در شرایط تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد ترکیب هیأت های کارشناسی نحوه رسیدگی به تخلفات و هزینه آنان، این آیین نامه تهیه گردیده است.

فصل اول: کلیات

الف: تعاریف و اختصارات

ماده 1- کارشناس امور نظامی: فردی است که در اجرای مقررات این آیین نامه اجازه کارشناسی در امور نظامی و انتظامی به وی داده می شود.

ماده 2- مرجع رسیدگی کننده: هر مرجع قضایی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.

ماده 3- در این آیین نامه، واژه های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط، به کار می رود:

الف: فرمانده کل: «فرمانده معظم کل قوا».

ب: ستاد کل: «ستاد کل نیروهای مسلح».

ج: نیروهای مسلح: «ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته».

د: آجا: «ارتش جمهوری اسلامی ایران».

هـ: سپاه: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی».

و: ناجا: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران».

ز: ودجا: «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح».

ح: عقیدتی سیاسی: «سازمان عقیدتی سیاسی آجا، ناجا و ودجا و حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه».

ط: ساحفا: «سازمان های حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح».

ی: سازمان قضایی: «سازمان قضایی نیروهای مسلح».

ک: ا د ک: «قانون آیین دادرسی کیفری».

ل: ق.م.ج.ن.م: «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح».

ب: مستندات:

ماده 4- تبصره «2» ماده (614) قانون آیین دادرسی کیفری: «شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأت های کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.»

فصل دوم: نحوه اجراء

ماده 5- مرجع قضایی رسیدگی کننده موظف است در هر یک از جرایم موضوع ق.آ.د ک، که اظهارنظر کارشناسی ضروری باشد، از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر نماید.

ماده 6- مرجع قضایی الزامی برای استفاده از کارشناسان نظامی و انتظامی یگان گزارش دهنده ندارد و می تواند از نظر سایر کارشناسان امور نظامی و انتظامی استفاده نماید.

ماده 7- مرجع رسیدگی کننده در هر یک از جرایم موضوع ق.م.ج.ن.م و یا سایر جهات که نیاز به ارجاع کارشناسی دارند ولی در نیروهای مسلح برای آنها کارشناس وجود ندارد، می تواند موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهد.

ماده 8- در امور غیرنظامی از قبیل امور علمی، فنی و مالی که به تشخیص مرجع قضایی اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری می باشد، مرجع قضایی موضوع را به کارشناسان مزبور ارجاع می دهد.

در حال تکمیل…

شناسنامه قانون | pdfمشاهده متن کامل آیین نامه در فرمت پی دی اف

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام