کتاب استخدامی اداری ها
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

تعیین سن ۳۵ سال در بازنشستگی پزشکان سپاه

در خصوص تعیین سن خدمتی کارکنان در مشاغل بهداشت و درمان (پزشکان) و سایر سطوح ۴ و ۵ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مدت ۳۵ سال (دادنامه شماره ۹۰۴ مورخ ۵/۸/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۱۲۵

موضوع: ابطال ابلاغیه شماره ۴۵۵۳ مورخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۶ معاونت هماهنگ کننده سپاه پاسداران  انقلاب اسلامی

تاریخ رأی: دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۴

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص بازنشستگی پیش از موعد پزشکان شاغل در سپاه بر اساس مصوبه ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح اقدام به صدور دستورالعمل مورد شکایت و ابلاغ آن به واحدهای تابعه سپاه نموده است که شاکی به بند ۱ آن اعتراض کرده و تقاضای ابطال آن را دارد.

*متن مقرره مورد شکایت:

 مطابق با دستورالعمل چگونگی حفظ عناصر لایق و کارآمد و بهره مندی از تجارب آنان به شماره ۳۴۹۲ مورخ ۱۴؍۹؍۹۵ ، به موجب بندهای ۷؍۱ ، ۲؍۶ و ۱۰ فصل دوم ، سن خدمتی کارکنان در مشاغل بهداشت و درمان ( پزشکان ) و سایر سطوح ۴ و ۵ به مدت ۳۵ سال می باشد و استمرار خدمت این دسته از کارکنان، مشروط به نیاز قطعی و تصمیم سپاه در قالب کمیسیون اصلی تعیین نیاز سپاه می باشد و تمایل یا عدم تمایل کارکنان در این خصوص ، موضوعیت ندارد و اختیار سپاه در این خصوص برابر بند ۶ دستورالعمل یاد شده می باشد.

*خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس قوانین بازنشستگی لشکری و کشوری و همچنین ماده ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کارکنان نیروهای مسلح با داشتن ۶۰ سال سن یا داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند و سازمان می بایست درخواست ایشان را قبول نماید. در صورتی که ابلاغیه شماره ۴۵۵۳ مورخ ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۷ که مدت خدمت پزشکان را ۳۵ سال اعلام نموده مغایر با قوانین رسمی کشور و قوانین و مقررات استخدامی سپاه است. همچنین چون ابلاغیه فوق فقط شامل کادر پزشکی سپاه است با اجرای ابلاغیه فوق عدالت شغلی بین کارکنان رسمی سپاه رعایت نمی گردد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت : بر اساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در گردشکار شماره ۷۵۵۴۴ تاریخ ۳۱؍۶؍۱۳۹۰ در خصوص مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای برخی از قوانین کشور برای سازمان های نیروهای مسلح ، معظم له فرموده اند که :« نیروهای مسلح تابع سیاستهای ستاد کل هستند و وقتی که آن ستاد سیاست هایی را ابلاغ می کنند لازم الاجراء می باشد»، لذا به استناد دستورالعمل شماره ۶۱؍۱۰۸۱؍۳؍۲۲۱۲ مورخ ۳؍۱۱؍۱۳۹۷ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغ شماره ۳۴۲۲ مورخ ۲۲؍۵؍۱۳۹۸ معاونت بهداشت ، امداد ، درمان و آموزش پزشکی سپاه ، سن خدمتی کارکنان در مشاغل بهداشت و درمان (پزشکان) ۳۵ سال می باشد و تمایل یا عدم تمایل کارکنان در این خصوص موضوعیت ندارد. ضمناً این امر در دادنامه اصداری از شعبه ۲۵ تجدید نظر دیوان به شماره ۳۱۳۳ مورخ ۲۷؍۶؍۱۳۹۸ که به استناد مدارک و مستندات ارسالی دفتر فرماندهی معظم کل قوا به آن مرجع  صادر شده مورد قرار تأکید گرفته است. با وصف فوق ، خواسته نامبرده در دادخواست تقدیمی به دیوان مخالفت ابلاغیات فوق الاشعار و فاقد وجاهت قانونی است. مضافاً با امعان نظر به اینکه دستورالعمل موصوف ، ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح بوده و این نیرو ملزم به اجرای دستورات صادره که از طریق سلسله مراتبی ابلاغ می گردد می باشد بنابر این به استناد بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری مخاطب شکایت سپاه نمی باشد. با عنایت به قوانین و مقررات فوق و مراتب پیش گفته ، تقاضای ردشکایت مورد استدعاست.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و پس از رسیدگی به موضوع ، قریب به اتفاق اعضاء هیات مقرره مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً به موجب ماده ۲۲۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است: «بدیهی است اختیارات فرماندهی کل محدود به موارد مطروحه در این قانون نمی‌باشد. همچنین در کلیه مواردی که در این قانون صدور‌ یا تصویب امری از سوی فرمانده کل در پی ارائه پیشنهاد از سوی مقامات یا مراجع دیگر ذکر شده است، اخذ تصمیم ایشان منحصر به ارائه پیشنهادهای ‌مزبور نخواهد بود. ‌در هر صورت نظر و دستور فرماندهی کل ملاک اصلی در انجام کلیه امورات در نیروهای مسلح خواهد بود.»

ثانیاً ستادکل نیروهای مسلح طی گردشکار شماره ۷۷۱۰۴ مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۴ به فرمانده کل قوا جهت استفاده موثر از تجارب کارکنانی که سن خدمت قانونی آنها به پایان رسیده است ولی ادامه خدمت آن ها مورد نیاز است ، راهکارهایی را در قالب راهبرد افزایش سن خدمتی کارکنان نیروهای مسلح در شورای سیاستگذاری و هماهنگی نیروهای مسلح پیشنهاد نموده و معظم له نیز مقرر فرموده اند: ” موافقم، لکن راهی برای جوانان مستعد و کارآمد بازکنند تا از ادامه خدمت و رشد مایوس نشوند.”

ثالثاً ستاد کل نیروهای مسلح در این ارتباط طی دستورالعمل شماره ۱؍۱۰۹۴؍۱؍۴۶۰۱۱ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۵ با موضوع «چگونگی حفظ عناصر لایق ، کارآمد و موثر و بهرمندی از تجارب آنان و ایجاد فضای کار برای جوانان مستعد»، ضوابط حاکم بر این امر را جهت اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ نموده است که طی بند ۲ ماده ۱۱ آن سن خدمتی «کارکنان شاغل در مشاغل فرماندهی، مدیریتی، پژوهشی، آموزشی، کارشناسی ستادی، فنی علمی و مشاغل حساس و مهم مندرج در ماده ۶، به مدت ۳۵ سال خدمت» تعیین شده است و برابر بند ۷ ماده ۶ دستورالعمل مذکور گروه مشاغل فنی علمی مشمول دستورالعمل:«در مشاغل فنی سطوح۳، ،۴و ۵ و در مشاغل بهداشت ودرمان و سایر سطوح ۴ و۵ » می باشد،

بنابراین از آنجائیکه نیروهای مسلح تابع سیاستهای ستادکل نیروهای مسلح هستند و مقرره مورد شکایت در واقع ضابطه مندرج در دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح را ابلاغ نموده است ، بنابراین مغایرتی با موازین قانونی نداشته و قابل ابطال نمی باشد و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام