کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

دستورالعمل تبديل وضعيت كاركنان پيمانی به رسمی

دستورالعمل تبديل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي (بخشنامه ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

به استناد تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند مشخصات كاركنان پيماني شاغل در مشاغل حاكميتي موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون مديريت خدمات كشوری را كه از محل مجوزهاي قانوني استخدام شده‌اند، با رعايت شرايط ذيل جهت تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي بر اساس ماده (۴۶) قانون مذكور و ساير مقررات مربوط براي تأييد نهايي كارگروه متشكل از معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور طبق فرم پيوست به اين معاونت ارسال نمايند:

۱) تأييد و تصويب ساختار سازماني در اجراي ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات كشوري.

۲) تصويب مشاغل حاكميتي توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور بر اساس تصويب‌نامه شماره ۱۶۳۴۶۷/۴۴۹۱۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۷۹ هيأت وزيران.

۳) داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پيماني براي دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي (فوق‌ ديپلم و بالاتر) و حداقل ۵ سال سابقه خدمت پيماني براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم.

۴) رضايت مدير واحد محل خدمت.

۵) كسب حداقل ۶۰ درصد ميانگين نمره ارزيابي عملكرد سه سال آخر.

۶) تأييد گزينش ذيربط.

لطف‌اله فروزنده- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام