کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات ایثارگران

مأموریت آموزشی در مقطع تحصیلی پایین‌تر/ همترازی کارشناس مسئول با معاون اداره

درخواست ابطال نامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص بهره‌مندی جانبازان از مأموریت آموزشی در مقاطع تحصیلی پایین‌تر از مدرک ماخوذه و همترازی کارشناس مسئول با معاون اداره (دادنامه شماره 986 مورخ 16/11/1398 هیئت تخصصی اداری و استخدامی)

*شماره پـرونده: هـ ع؍ 9800238

شماره دادنامه: 9809970906010986

تاریخ: 16/11/98                            

*شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌ی شماره 140853؍222 مورخ 7؍2؍1389 و نامه‌ی شماره 63335؍10؍200 مورخ 25؍7؍1388 سرپرست امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور

* معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در سالهای 1388 و 1389 در پاسخ به استعلام وزارت کشور در خصوص موضوعات بهره‌مندی جانبازان از مأموریت آموزشی در مقاطع تحصیلی پایین تر از مدرک ماخوذه و همترازی کارشناس مسئول با معاون اداره اقدام به صدور نامه‌هایی زیر کرده که مورد اعتراض شاکی بوده و متن آن‌ها به شرح زیر است.

*متن مقرره مورد شکایت:

*نامه‌ شماره 140853؍222 مورخ 7؍2؍1389

جناب آقای ناوندی مدیر کل محترم توسعه منابع انسانی وزارت کشور

با سلام، احتراماً بازگشت به نامه شماره 23؍206495 مورخ 11؍12؍1388 در رابطه با امکان بهره‌مندی جانبازان از مأموریت آموزشی برای تحصیل در مقاطع تحصیلی پایین‌تر از مدرک تحصیلی ماخوذه، اعلام می دارد: چنانچه کارمندان جانباز با توجه به آخرین مدرک تحصیلی و در راستای وظایف و مأموریت‌های دستگاه متبوع، به پست متناسب با مدرک مربوطه اشتغال داشته و بر این اساس حقوق و مزایا دریافت می‌نمایند، درخواست استفاده از مأموریت آموزشی برای تحصیل در مقاطع تحصیلی پایین‌تر از مدرک فعلی، فاقد توجیه می‌باشد. محمدرضا مسلمی–رییس امور نظام‌های جبران خدمت

*نامه شماره 63335؍10؍200 مورخ 25؍7؍1388

احتراماً بازگشت به نامه شماره 110138 مورخ 1؍7؍1388 اعلام می‌دارد: در صورتی که در تشکیلات مصوب ذی‌ربط، پست سازمانی کارشناس مسئول پیش بینی شده باشد و در زیر مجموعه آن پست های سازمانی دیگری قرار گرفته باشد و در آن واحد پست سازمانی معاون اداره وجود نداشته باشد و عملاً کارشناس مسئول وظایف پست سازمانی معاون اداره را به عهده داشته باشد در آن صورت پست سازمانی کارشناس مسئول همتراز پست سازمانی معاون اداره خواهد بود و می‌تواند از تسهیلات جدول امتیازات ردیف دو فصل یکم بخشنامه شماره 1؍12953؍200 مورخ 21؍2؍1388 حسب مورد بهره مند گردد. محمدرضا مسلمی–سرپرست امور نظام های جبران خدمت

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- شاکی در خصوص دلایل ابطال نامه‌ی شماره 140853؍222 مورخ 7؍2؍1389 اظهار داشته :اولاً تفسیر مصوبات هیئت وزیران برعهده طرف شکایت نبوده، ثانیاً به استناد تبصره‌ی ماده (61) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایثارگران در موضوع «مأموریت آموزشی» تابع مقررات خاصّ خود می‌باشند. بنابراین، نامه‌ مذکور، برخلاف ماده (12) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، مصوب 31؍3؍1374 و ماده (11) آیین‌نامه‌ اجرایی ماده (12) قانون مذکور بوده و همچنین مغایر با دادنامه‌ شماره 308 مورخ 18؍3؍1394 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. ضمناً به اعتبار بند «ز» ماده (88) قانون برنامه‌ ششم توسعه و بند «الف» ماده (44) قانون برنامه‌ پنجم توسعه، این نامه، موجب تضییع حقوق جانبازان و فرزندان شهدا می‌گردد.

2- شاکی در خصوص ابطال نامه‌ی شماره 63335؍10؍200 مورخ 25؍7؍1388 اظهار داشته: اولاً به استناد ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی برعهده «شورای توسعه مدیریت و سرمایه‌ی انسانی» است، لذا طرف شکایت، سِمَتی در ارائه‌ی پاسخ نداشته است. لذا این امر، مغایر با ماده‌ی مذکور و دادنامه‌های شماره 74 مورخ 6؍3؍1394، 629 مورخ 4؍6؍1396، 1171 مورخ 17؍11؍1396، 1378 مورخ 3؍9؍1393 و 1870 مورخ 20؍11؍1393 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. ثانیاً از آنجایی که شورای عالی اداری در ماده (1) «دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای» به شماره 579095 مورخ 1؍4؍1395، «مدیران پایه» را اینگونه تعریف کرده است: «به آن دسته از مدیرانی اطلاق می‌شود که وظیفه اجرای سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های سازمانی را در واحدهای ستادی بر‌عهده دارند. مانند: رؤسای ادارت، رؤسای گروه‌ها و سمت‌های مدیریتی همسطح آنها»، لذا عنوان «کارشناس مسئول»، همتراز این دسته از مشاغلِ مدیران پایه محسوب نمی‌شود و به دلیل مداخله در حیطه‌ی اختیارات شورای عالی اداری، نامه‌ی مذکور، برخلاف ماده (114) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مغایر با ماده (1) دستورالعمل فوق‌الذکر می‌باشد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور، به موجب لایحه شماره 186407 مورخ 15؍4؍1398 به‌طور خلاصه موارد زیر را اعلام داشته است: 1- طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی براساس نامه‌ شماره 140853؍222 مورخ 7؍2؍1389 چنین اظهار داشته است که با توجه به صراحت بخش اول ماده (12) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، هدف قانونگذار از مأموریت آموزشی، ارتقای سطح دانش و آمادگی آنان جهت تصدی مشاغل مناسب بوده که با ادامه‌ تحصیل در مقاطع بالاتر از مقطع تحصیلی فعلی، محقق می‌شود. لذا اعطای مأموریت آموزشی برای مقطع تحصیلی پایین‌تر یا همتراز مدرک تحصیلی درج‌شده در حکم کارگزینی، مغایر با ماده‌ی مذکور می‌باشد. 2- طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی براساس نامه‌ شماره 63335؍10؍200 مورخ 25؍7؍1388 چنین اظهار داشته است که حسب مصوبه‌ شورای عالی اداری مبنی بر دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای، مدیران حرفه‌ای به چهار گروه تقسیم می‌شوند که ذیل آن، جایگاهی برای پست «کارشناس مسئول» معین نشده است. لذا پست مذکور، در رده‌ی پست‌های مدیریتی قرار ندارد.

* پرونده در جلسات 23؍10؍1397 و 7؍11؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیأت با اکثریت بیش از سه چهارم نامه‌های مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

*در خصوص درخواست ابطال نامه‌ی شماره 140853؍222 مورخ 7؍2؍1389 سازمان اداری و استخدامی:

با توجه به اینکه اولاً مطابق ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده از ماموریت آموزشی توسط کارمندان دولت ممنوع شده است و تبصره ماده مذکور ایثارگران را مشمول مقررات خاص خود اعلام کرده است. ثانیاً به موجب ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 مقرر شده به منظور ارتقای سطح دانشو آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کلیه دستگاههای مشمول اینقانونمکلفند ضمن فراهم ‌آوردن امکانات لازم برای آموزشهای کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت مأموریت ‌آموزشی تمام وقتیا نیمه وقت موافقت نمایند. جانبازان یاد شده از کلیه حقوق و مزایای مربوط بهره‌ مند خواهند شد و به صراحت فراز اول ماده 12 قانون مذکور، هدف از اعطای مأموریت آموزشی،ارتقای سطح دانش و آمادگی آنان جهت تصدی مشاغل مناسب بوده استکه این ارتقای سطح دانش ناظر بر رشته تحصیلی مورد نیاز در پست فعلی یا پست های سازمانی بالاتر می باشد. همچنین عبارت “تا پایان تحصیلات دانشگاهی “در ماده یادشده ناظر بر تحصیل، تا اخذ عالی ترین مدرک تحصیلی {دکترا} می باشد و اجازه جهت استفاده از مأموریت آموزشی با هزینه بیت المال برای مقطع تحصیلی پایین تر از مدرک تحصیلی مخالف هدف قانونگذار و به نحوی تقلب نسبت به قانون محسوب می شود، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرت با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

* درخصوص درخواست ابطال نامه‌ی شماره 63335؍10؍200 مورخ 25؍7؍1388سازمان اداری و استخدامی:

با توجه به اینکه اولاً مطابق تبصره بند 5 بخشنامه شماره 14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، موارد همطرازی مدیران بر عهده سازمان اداری و استخدامی می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت درحدود اختیارات صادر شده است. ثانیاً استناد شاکی به دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای به شماره 579095 مورخ 1؍4؍1395 که چندین سال پس از نامه مورد شکایت صادر شده است، به علت اینکه هر مصوبه ای باید با مقررات زمان صدور آن سنجیده شود لذا موثر در مقام نمی باشد. ثالثاً با توجه به اینکه پست کارشناس مسئول در زیر مجموعه خود سرپرستی کارشناسانی را برعهده دارد و از نظر تشیکلات سازمانی در اداره ای که فاقد معاون اداره می باشد پس از رئیس اداره بالاترین مقام محسوب می شود و یا در گروه که معادل اداره محسوب می‌شود، کارشناس مسئول بالاترین مقام پس از رئیس گروه می‌باشد و از فوق‌العاده مدیریت برخوردار است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و در خصوص هر دو مقرره رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام