کتاب استخدامی اداری ها
وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

اصلاح ماده ۷ اصلاحيه اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت (سال 1394)

اصلاح ماده ۷ اصلاحيه اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت (تصویبنامه شماره ۱۰۶۹۱۶/هـ۵۲۲۵۹ت مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هيأت وزیران در جلسه ۱۴/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۳۶۲۲۶/۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها٬ شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت -مصوب ۱۳۷۷- تصویب کرد:

ماده (۷) اصلاحی اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت٬ موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۶۱۲/ت۴۴۷۴۳هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح میشود:

۷ـ سرمایه شرکت مبلغ پنجهزار و ششصد و هجده ميليارد و هفتاد و یک ميليون و ششصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و پنج (۵.۶۱۸.۰۷۱.۶۵۴.۸۵۵) ریال میباشد که به پنجاه وشش ميليون و یکصد و هشتاد هزار و هفتصد و شانزده (۵۶.۱۸۰.۷۱۶) سهم یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریالی و پنجاه و چهارهزار و هشتصد و پنجاه و پنج (۵۴.۸۵۵) ریال پاره سهم بانام تقسيم می گردد و صددرصد سهام متعلق به دولت است. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته پایان سال ٬۱۳۹۲ دارایی های انتقالی از شرکت مخابرات ایران و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تأمين گردیده است.

این متن به موجب نامه شماره ۴۲۷۷/۱۰۲/۹۴ مورخ ۶/۸/۱۳۹۴ شورای نگهبان تأیيد شده است.

معاون اول ریيس جمهور- اسحاق جهانگيری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام