کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

تأکید بر «مزد یا حقوق» به عنوان مبنای محاسبه مطالبات مزدی

تأکید بر «مزد یا حقوق» به عنوان مبنای محاسبه مطالبات مزدی (نامه شماره ۱۴۰۸۳۴ مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

خواهر گرامی سرکار خانم رضایی

مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۲۸ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۸ به آگاهی می رسانم: همان گونه که در نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۳/۶/۱۳۹۸ این اداره کل اشاره شده، اصلاح سطر آخر نامه شماره ۱۴۲۴۳۸ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۳ این اداره کل در راستای دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. بنابراین مأخذ محاسبه «مطالبات مزدی» نظیر مزایای قانونی پایان کار، صرف نظر از این که کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل و یا فاقد آن باشد، «مزد یا حقوق» است، مگر اینکه صراحتاً در قانون، مبنای محاسبه، مزد مبنا یا مزد ثابت موضوع ماده ۳۶ قانون کار باشد. لازم به ذکر است که منظور از اشاره به ماده ۳۴ قانون کار در نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۳/۶/۱۳۹۸ این اداره کل صرفاً عبارت «مزد یا حقوق» به کار رفته در متن ماده مذکور می باشد و نامه مزبور مبنای محاسبه «مطالبات مزدی» را که «حق السعی» که مفهومی متفاوت و فراتر از مزد است، مورد اشاره قرار نداده است. در نتیجه تأکید می نماید علی الاصول مبنای محاسبه «مطالبات مزدی»، «مزد یا حقوق» است، مگر آن که در قوانین و مقررات مربوط به صراحت خلاف این موضوع پیش‌بینی شده باشد.

کورش یزدان- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

نامه شماره ۱۴۵۷۹۹/۲۰/۹۸۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۸

برادر ارجمند جناب آقای یزدان

مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۳/۶/۱۳۹۸ به استحضار می رساند همانگونه که مستحضر هستنید: آنچه مسلم است مجموع دریافتی هایی که در ماده ۳۴ قانون کار برای کارگر پیش بینی شده به ترتیب شامل: مزد یا حقوق، سایر مزایای جنبی است. بدیهی است در ماده ۳۴ تفاوت مزد و مزایا به تفکیک قید شده است علیهذا از تلفیق مواد ۳۴ و ۳۵ می توان مزد و مزایا را از یکدیگر تفکیک نمود. همچنین همانگونه که مستحضر هستید، موضوع «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» مندرج در ماده ۳۶ قانون کار صرفاً بیان مفهوم تخصصی «مزد» است. بدین ترتیب مفهوم مزد موضوع ماده ۳۵ قانون کار با «مزد ثابت یا مبنا» تفاوت خاصی ندارد.

لذا به نظر می رسد از آنجا که تفکیک نمودن «مزد» از «مزد ثابت یا مزد مبنا» می تواند ابهامات زیادی برای کارشناسان روابط کار و یا کارگران و کارفرمایان ایجاد نماید (به طوری که احتمالاً بخشی از مزایا را در قالب مزد تصور نمایند) مستدعی است مراتب به نحو مقتضی مورد بررسی و قبل از ایجاد ابهام ارائه طریق فرمایند.

پروانه رضایی بختیاری- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام