کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و مقررات مالیاتی

ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/6/1395 و همچنین تصویر قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 13/10/1395 در خصوص رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر این سازمان به شماره 524/93/200 م

ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/6/1395 و همچنین تصویر قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 13/10/1395 در خصوص رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر این سازمان به شماره 524/93/200 مورخ 22/6/ 1393 (بخشنامه شماره 116/95/220 مورخ 28/12/1395 سازمان امور مالیاتی)

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/6/1395 و همچنین تصویر قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 13/10/1395 در خصوص رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر این سازمان به شماره 524/93/200 مورخ 22/6/1393، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام