کتاب استخدامی اداری ها
سازمان برنامه و بودجه کشور

فراخوان نظرات، پيشنهادها و طرح هاي كليه دستگاه هاي اجرايي به منظور ايجاد تحول در اداره امور كشور (بخشنامه شماره ۱۱۸۱۵/۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

فراخوان نظرات، پيشنهادها و طرح هاي كليه دستگاه هاي اجرايي به منظور ايجاد تحول در اداره امور كشور (بخشنامه شماره ۱۱۸۱۵/۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

بخشنامه به تمامي دستگاه هاي اجرايي

با ياري خداوند قادر متعال، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور بنا دارد با توجه به سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و همچنين، تأكيدات ويژه رييس جمهور محترم جناب آقاي دكتر روحاني بر  ايجاد تحول در اداره امور، اهداف زير را در دستور كار دستگاه هاي اجرايي كشور قرار دهد.

– اعتماد سازي و افزايش رضايت مندي مردم از خدمات دولتي

– دانش گرايي و شايسته سالاري

– ارتقاي انضباط اجتماعي و وجدان كاري

– رعايت عدالت در نظام جبران خدمات مبتني بر عملكرد

– چابك و متناسب و منطقي سازي ساختارها و تشكيلات دستگاه هاي دولتي

– تمركز زدايي اداري و سازماني

– شفاف سازي حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري

– افزايش استفاده از ظرفيت هاي مردمي و بخش غيردولتي در اداره امور كشور

– قانون گرايي

– ترويج و گسترش فرهنگ مسئوليت پذيري و پاسخگويي در قبال مردم

– نوآوري، ابتكار و ترويج و گسترش روحيه اميد و خدمتگزاري

برنامه ريزي و سازماندهي براي دستيابي به اهداف فوق بر اساس تجربيات ارزشمند گذشته و ظرفيت هاي موجود سرمايه انساني در نظام اداري كشور در حال انجام است.

انتظار دارد نظرات، پيشنهادها و طرح هاي خود را به منظور ايجاد تحول در اداره امور كشور، در راستاي تحقق اهداف مورد اشاره و دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران به اين معاونت ارسال و در اين حركت گسترده ملي، نقش و مشاركت مؤثر ايفا نماييد.

پيشاپيش از مشاركت مؤثر و فعال تمامي خدمتگزاران صادق و توانمند نظام اداري كشور تشكر و قدرداني مي‌نمايد.

محمد عسكري آزاد- جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

 

تصاویر کوچک فایل پیوست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام