ارتقای کارکنان

نحوه تعیین سابقه خدمت دولتی برمبنای مدت خدمت تمام وقت

لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی (رأی شماره های ۵۱۱- ۵۱۲ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۱۸/۱۱/۱۳۸۹

شماره دادنامه: ۵۱۱، ۵۱۲

کلاسه پرونده: ۸۹/۷۷۴، ۷۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شکات: ۱ـ خانم اشرف‌السادات حسین‌پور ۲ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.

گردشکار: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت خانم اشرف‌السادات حسن‌پور به خواسته احتساب سوابق خدمت روزمزدی و قراردادی در سوابق خدمت به موجب دادنامه ۱۲۸۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۲ به جهت عدم وجود مستند قانونی برای قابلیت احتساب ایام قبل از استخدام پیمانی به عنوان سابقه خدمت حکم به رد شکایت صادر کرده است و شعبه سوم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸۴/۳/۲۴۲۳ و به موجب دادنامه ۲۸۱۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۵ و شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸۶/۴/۵۲۲ و به موجب دادنامه ۱۴۷۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸/۸۱/۲۰۲ و به موجب دادنامه ۲۲۴۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ در خصوص شکایت شکات به خواسته احتساب ایام خدمت روزمزدی و قراردادی در سوابق خدمتی مستند به مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون استخدام کشوری حکم بر ورود شکایت صادر کرده‎اند.

خانم اشرف‌السادات حسن‌پور و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد که محکوم علیه ۳ پرونده منتهی به حکم به ورود شکایت می‎باشد به موجب درخواست‎های تقدیمی خواهان صدور رأی وحدت رویه گردیده‎اند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض بین رأی شعبه هفتم دیوان به شماره دادنامه ۱۲۸۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۳ با رأی شعبه سوم به شماره دادنامه ۲۸۱۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۵ و رأی شعبه چهارم به شماره دادنامه ۱۴۷۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ و رأی شعبه هشتم به شماره دادنامه ۲۲۴۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ محرز و مسلم می‎باشد.

ثانیاً: با توجه به تعریف خدمت دولتی به شرح بند (ب) ماده یک لایحه قانونی استخدام کشوری و وجوه مشخصه آن از حیث اشتغال به کار مستمر در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذی‎صلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله و ضرورت احتساب آن به عنوان سوابق خدمت دولتی به شرح مقرر در ماده ۳۴ لایحه قانونی مذکور و سایر مقررات مربوط و با عنایت به اطلاق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری بر لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارتخانه‎ها، موسسات و شرکت‎های دولتی و شهرداری‎ها در اجرای قانون مذکور از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی، آرای شعب سوم، چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۱۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۵ و شماره ۱۴۷۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ و شماره ۲۲۴۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ که شکایت را وارد دانسته‎اند، در حدی که متضمن معنی فوق می‎باشند، صحیح و مطابق قانون تشخیص می‎گردند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

دوره فشرده قانون کار
دوره طبقه بندی مشاغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *