کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداری‌ها سال ۹۸

بخشنامه تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته در سال ۹۸ (بخشنامه شماره 6447 مورخ 15/02/1398 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌های سراسر کشور

با سلام و احترام؛

ضمن ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 8724/ت56485هـ مورخ 31/1/1398 هیئت محترم وزیران مبنی بر تعیین ضریب حقوق کارکنان در سال 1398، لطفاً دستور فرمایید با رعایت موارد ذیل اقدام لازم صورت پذیرد:

1- ضریب حقوق کارکنان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان رسمی، پیمانی و مستخدمین موقت شهرداری‌های) در سال 1398 به میزان دو هزار و یکصد و بیست (2.120) ریال و ضریب حقوق شهرداران مراکز استان‌ها به میزان دو هزار (2.000) ریال می‌باشد.

2- حداقل حقوق کارمندان مذکور مشتمل بر حقوق مبنا، افزایش سنواتی، فوق‌العاده شغل به میزان (8.450.000) ریال می‌باشد که تفاوت سه عامل فوق با رقم اشاره شده به عنوان تفاوت حداقل‌حقوق در احکام کارگزینی مشمولین درج خواهد شد.

3- مجموع ریالی چهار عامل مندرج در بند (2) این بخشنامه با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ (فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده ویژه) نباید کمتر از پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (15.630.000) ریال شود و چنانچه مجموع عوامل مذکور کمتر از مبلغ 15.630.000 ریال گردد؛ می‌بایست مابه‌التفاوت در ردیف جداگانه‌ای با عنوان “تفاوت ناشی از اجرای بند 6 مصوبه افزایش ضریب سال 1398” در احکام کارگزینی افراد ذینفع درج گردد. مبلغ مذکور مشمول کسور بازنشستگی است.

4- پس از اِعمال ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، می‌بایست مبلغ مابه‌التفاوت ریالی حقوق و مزایای مستمر (حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی) مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 97 و حکم جدید سال 98 کارمندان (حسب ضوابط اداری و صندوق ذی‌ربط) تا مبلغ چهار میلیون و چهارصد (4.400.000) ریال، در ردیف جداگانه‌ای با عنوان “تفاوت بند (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور” در احکام کارگزینی افراد درج گردد که این مبلغ مشمول افزایش حقوق سال‌های آتی نیز خواهد بود. همچنین، مبلغ مذکور مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. ضمناً لازم است تفاوت‌ مذکور ابتدا در فوق‌العاده جذب محاسبه گردد و سپس این مبلغ حاصله حسب مورد در فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده مخصوص، فوق‌العاده اضافه کار ساعتی و پاداش پایان خدمت نیز تأثیر داده شود.

5- مجموع مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضرب تعدیل سال 1397 کارمندان شهرداری‌ها که مطابق نحوه محاسبه مندرج در بخشنامه شماره 18160 مورخ 20/4/1397 این دفتر حاصل گردیده است، تقسیم بر ضریب سال گذشته (1797) گردیده و سپس در ضریب سال جاری (2120) ضرب می‌گردد و مبلغ حاصله به عنوان “تفاوت جزء (1) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور” در احکام کارگزینی افراد قابل درج است که این مبلغ نیز مشمول افزایش حقوق سال‌های آتی خواهد بود. همچنین تفاوت مذکور مشمول کسور بازنشستگی بوده و لازم است ابتدا در فوق‌العاده جذب محاسبه گردد و به تبع فوق‌العاده جذب؛ در محاسبه فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده مخصوص، فوق‌العاده اضافه کار ساعتی و پاداش پایان خدمت نیز تأثیر داده شود.

6- برای کلیه شهرداران، کارمندان رسمی، پیمانی و مستخدمین موقت واجد شرایط شهرداری‌ها مبلغ کمک هزینه عائله مندی (593.600 ریال)، کمک هزینه اولاد (118.720 ریال) به ازاء هر فرزند و همچنین فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده (51) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران برای شهدا، جانبازان 25% و بالاتر، آزادگان، همسران شهدا و فرزندان شهدا معادل بیست و پنج درصد (25%) حداقل حقوق سال 98 کارکنان دولت، تعیین می‌گردد و افزایش سنواتی نیز همانند سنوات قبل محاسبه و در احکام درج خواهد شد.

7- رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)‌مصوب 1393 الزامی است.

عباس کرکه‌آبادی- مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری و فنآوری اطلاعات

شناسنامه قانون | دانلود فایل اکسل محاسبه افزایش حقوق 98 

 

مطالب مرتبط:

– تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال 98 (تصویبنامه شماره 8724/ت56485هـ مورخ 31/1/1398 هیئت وزیران)

– بخشنامه تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها و سازمان های وابسته در سال 97 (بخشنامه شماره 18160 مورخ 20/4/1397 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام