کتاب استخدامی اداری ها
وزارت ورزش و جوانان

‌اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

‌اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران (مصوبه شماره ۴۹۶۶/ت۲۶۴۲۹هـ مورخ ۵/۴/۱۳۸۱ هيأت وزيرانـ)

سازمان تربیت بدنی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.2.11‌بنا به پیشنهاد شماره 1.4117 مورخ 1381.2.9 سازمان‌ تربیت بدنی و به استناد ماده واحده قانون لایحه الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و‌موسسات عمومی‌غیر دولتی – مصوب 1376 – اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی‌ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

‌فصل اول – تعریف و اهداف

‌ماده 1- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده‌می‌شوند مؤسسات عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی هستند که بر اساس مشی و اصول ورزشی‌تعیین شده به موجب منشور المپیک با مراعات شئون اسلامی‌ و مقتضیات ملی و به عنوان بالاترین مرجع‌ذی‌صلاح در هر رشته ورزشی تشکیل می‌شوند و در چارچوب این اساسنامه با هماهنگی سازمان تربیت بدنی‌و رعایت قوانین مربوط فعالیت می‌نماید.

‌ماده 2- اهداف فدراسیون به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- ترغیب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستی و سلامتی و ایجاد زمینه مناسب برای‌مشارکت آنان در فعالیت‌های منظم، اصولی و قانونمند ورزشی.

2- ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور قهرمانان، پیش کسوتان، داوران، مربیان و سایر دست اندرکاران‌ورزشی در عرصه‌های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور.

3- ایجاد زمینه‌های مناسب برای کشف، رشد و پرورش استعدادهای ورزشی ورزشکاران و قهرمانان.

4- بالابردن قابلیت‌های جسمانی و ارتقای سطح کیفیت و مهارت‌های فنی – ورزشی بر اساس اصول و‌ شیوه های علمی‌ ورزشی.

5 – کشف و جذب استعدادها و توانمندی‌های ورزشی آحاد مختلف جامعه و تقویت آنها به منظور رشد و‌گسترش کمی‌و کیفی رشته ورزشی مربوط.

6- ایجاد زمینه‌های مناسب برای طراحی، ساخت و تولید و توزیع وسایل و لوازم استاندارد ورزشی در‌رشته مربوط.

7- استفاده از دانش، تجارب وتوانمندیهای گروه‌ها و مجامع بین المللی ورزشی.

8- احیا و اشاعه خصلت‌های جوانمردی در میان ورزشکاران.

9- ایجاد زمینه لازم جهت ارتقا رفاه تأمین اجتماعی قهرمانان و ورزشکاران.

‌فصل دوم – وظایف و ارکان فدراسیون

‌ماده 3 – ‌وظایف فدراسیون به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور در رده‌های سنی مختلف.

2- برگزاری دوره‌های آموزشی توجیهی و ارتقای مربیگری و داوری اعم از داخلی یا بین المللی با‌همکاری مراجع ذی صلاح قانونی در داخل و خارج از کشور.

3- گزینش ورزشکاران نخبه و طراز اول کشور در رده‌های سنی مختلف به منظور تشکیل تیمهای‌ نوجوانان، جوانان، امید، ملی و کشف و جذب استعدادها و تقویت آنها از طریق تشکیل اردو و برنامه‌های‌منظم ورزشی و فرهنگی.

4- حضور مداوم و فعال در مجامع بین المللی و کنگره‌های علمی، تحقیقاتی، آموزشی که از سوی‌ فدراسیون های جهانی و کنفدراسیون‌های آسیایی، کمیته‌های المپیک قاره ای و جهانی و سازمانهای ورزشی‌بین المللی برگزار می‌گردد.

5- تهیه گزارشهای لازم از تصمیمات متخذه در مجامع و کنگره‌های بین المللی جهت ارایه به سازمان‌تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و سایر مراجع ذی صلاح قانونی.

6- برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین المللی ورزشی به منظور اخذ امتیاز برگزاری مسابقات و‌دوره‌های آموزشی در سطح قاره ای و جهانی در کشور.

7- تعیین مربیان تیم‌های امید و ملی در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان و‌پیش کسوتان.

8- تهیه و تدوین تقویم ورزشی و برنامه ای اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

9 – معرفی و اعزام مربیان و داوران به کلاسهای توجیهی و ارتقایی که از سوی مجامع ورزشی منطقه ای،‌ قاره‌ای و جهانی و المپیک برگزار می‌گردد.

10- ایجاد واحد اطلاعات و آمار ورزشی و طبقه بندی و نگهداری اسناد مربوط و تهیه شناسنامه ورزشی ‌جهت مربیان، داوران، ورزشکاران، قهرمانان و پیش کسوتان و سایر دست اندرکاران.

11- همکاری با واحدهای اجرایی کارشناسی، تحقیقاتی، علمی‌و فنی نهادها و ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها،‌مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، افراد علاقمند و‌محققان فعال در امر تربیت بدنی و ورزش.

12- تشکیل کمیته‌های مختلف در فدراسیون و هیأت‌های ورزشی.

13 – تهیه و ارایه گزارش عملکرد سالانه به سازمان تربیت بدنی.

14- انتشار کتب، جزوات، نشریات آموزشی ونشر اخبار و ترجمه قوانین بین المللی.

15- فراهم نمودن زمینه‌های تشویق، تجلیل و قدردانی و حمایتهای مادی و معنوی از ورزشکاران،‌قهرمانان، پیش کسوتان، داوران، مربیان و سایر دست اندرکاران از طریق اعطای تسهیلات و کمکهای‌بلاعوض.

16- تلاش و کوشش در جهت جذب و بهره برداری از خدمات و استعدادهای بالقوه مادی و معنوی و‌جذب کمک و حمایت‌های مالی اقشار مختلف مردم به منظور توسعه و تعمیم رشته ورزشی مربوط.

17- تهیه و تدوین آیین‌نامه داخلی فدراسیون.

18- ارتباط مستمر در رشته‌های المپیکی با کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و شرکت در‌جلسات و برنامه‌های کمیته مذکور.

19- انجام تحقیقات علمی‌ورزشی و برگزاری نمایشگاه‌های سالانه به منظور ارتقای کمی‌ و کیفی رشته‌ ورزشی مربوط در داخل و خارج از کشور.

20- فراهم نمودن زمینه مناسب جهت تأمین اجتماعی دست اندرکاران رشته مربوط در سراسر کشور.

21- انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی تبلیغاتی و تولیدی به منظور تقویت به منظور تقویت بنیه مالی‌فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

22- سیاستگذاری، نظارت و ارزیابی بر عملکرد هیأت‌های ورزشی.

ماده 4- ارکان فدراسیون

1- مجمع عمومی

2- هیأت رییسه

3- رییس

4- بازرس قانونی

‌ماده 5- اعضای مجمع عمومی‌فدراسیون که از این پس مجمع نامیده می‌شود عبارتند از:

1- رییس سازمان تربیت بدنی یا یکی از معاونان وی به عنوان رییس مجمع.

2- سه نفر از بهترین ورزشکاران قهرمان سال که در مسابقات المپیک، بازی‌های آسیایی، جهانی،‌قهرمانی آسیا، منطقه‌ای، بین‌المللی و یا ملی بالاترین مقام را در آن رشته کسب کرده باشند. ‌در صورتی که در آن رشته خواهران فعالیت داشته باشند یک نفر از سه نفر از میان خواهران با همان‌شرایط باشد.

3- یک نفر داور از میان داورانی که دارای بالاترین درجه داوری می‌باشند.

4- یک نفر مربی از میان مربیانی که دارای بالاترین درجه مربیگری می‌باشند.

5 – دو نفر نماینده از باشگاه‌های برتر در رشته مربوط.

6- رؤسای هیأت‌های ورزشی استان‌ها و رییس انجمن بانوان در رشته مربوط.

7- رؤسای انجمن‌ها و هیأت‌های ورزشی کارگران، نیروهای مسلح، دانش آموزان، دانشجویان که توسط‌وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط معرفی می‌شوند.

8- رییس کمیته ملی المپیک یا نایب رییس یا دبیر کل کمیته ملی المپیک به نمایندگی از طرف وی.

9- رییس فدراسیون.

‌تبصره 1- چگونگی انتخاب اعضای بندهای 2 تا 5 این ماده طبق دستورالعملی می‌باشد که از سوی ‌سازمان تربیت بدنی تهیه و ابلاغ می‌شود.

‌تبصره 2- رؤسای هیأت‌های ورزشی استان‌ها و انجمن‌های عضو شخصاً ملزم به شرکت در جلسات ‌مجمع می‌باشند و حق رأی دارند.

‌تبصره 3- ‌محل دبیرخانه مجمع در فدراسیون می‌باشد و دبیر فدراسیون به همراه کارشناس امور مجامع‌بدون حق رأی در جلسه شرکت می‌نمایند.

‌تبصره 4- ‌مجمع حداقل سالی یک‌بار با درخواست رییس فدراسیون و دعوت دبیر مجمع به طور عادی ‌تشکیل می‌گردد و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات مجمع با نصف به علاوه یک آرای‌اعضای حاضر در مجمع معتبر می‌باشد.

‌ماده 6 – جلسات مجمع به طور فوق العاده با درخواست رییس مجمع یا رییس فدراسیون و یا نصف ‌اعضاء مجمع پس از موافقت رییس مجمع تشکیل خواهد شد.

ماده 7- وظایف مجمع به شرح زیر است:

1- بررسی و تصویب گزارش سالانه فدراسیون.

2- تصویب بودجه سالانه فدراسیون.

3- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به سازمان تربیت بدنی.

4- انتخاب رییس فدراسیون از بین اعضا مجمع و یا خارج از آن و پیشنهاد جهت صدور حکم به رییس‌سازمان تربیت بدنی.

5- تصویب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و تقویم ورزشی و خط مشی فدراسیون.

6- تصویب آیین‌نامه داخلی مجمع .

7- تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی، اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات‌مورد نیاز فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید سازمان تربیت بدنی.

8- انتخاب بازرس قانونی.

9- انتخاب سایر اعضای هیأت رییسه با پیشنهاد رییس فدراسیون به استثنای اعضای موضوع بند (6)‌ ماده (8) این اساسنامه

10- بررسی گزارش بازرس قانونی.

‌تبصره- شرایط احراز و چگونگی انتخاب رییس فدراسیون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت‌سه ماه توسط معاون ورزشی و امور فدراسیون‌های سازمان تربیت بدنی تهیه و به تصویب ریاست سازمان‌تربیت بدنی برسد.

ماده 8- هیأت رییسه فدراسیون مرکب از اعضای زیر می‌باشد:

1- رییس

2- نایب رییس

3- دبیر

4- خزانه دار

5 – یک نفر کارشناس یا خبره در رشته ورزشی مربوط.

6 – چهار نفر به پیشنهاد رییس فدراسیون و تصویب رییس سازمان تربیت بدنی.

تبصره – ‌احکام اعضای هیأت رییسه توسط رییس سازمان تربیت بدنی صادر خواهد گردید.

‌ماده 9 – ‌وظایف هیأت رییسه به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- تهیه و تدوین عملکرد سالانه فدراسیون وتقدیم آن به مجمع.

2 – ارایه پیشنهادات مربوط به آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر قوانین و مقررات ورزشی به مجمع.

3 – تهیه و تقدیم بودجه، اعتبارات، برنامه‌ها و تقویم‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فدراسیون به‌مجمع.

4 – اجرای مصوبات مجمع.

5 – تأیید رؤسا و اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون.

6 – پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع.

7 – پیشنهاد عضویت فدراسیون در مجامع بین المللی ورزشی به مجمع.

‌ماده 10- رییس فدراسیون به مدت چهار سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

‌تبصره 1- قبول استعفا و برکناری رییس فدراسیون به تشخیص رییس سازمان تربیت بدنی و یا‌پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان انجام می‌پذیرد.

‌تبصره 2- رییس سازمان بلافاصه پس از عزل و یا قبول استعفای رییس فدراسیون فردی را به عنوان ‌سرپرست منصوب خواهد نمود.

‌مجمع عمومی مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه در مورد انتخاب رییس جدید فدراسیون با‌رعایت مقررات اقدام نماید.

‌تبصره 3- قبول استعفا و برکناری اعضای هیأت رییسه بجز اعضای مندرج در بند (6) ماده (8) این‌اساسنامه با پیشنهاد رییس فدراسیون و تأیید رییس مجمع انجام می‌پذیرد.

‌ماده 11- وظایف رییس فدراسیون به شرح زیر تعیین می‌شود.

1- پیشنهاد و معرفی نایب رییس، دبیر، خزانه دار و کارشناس خبره ورزشی فدراسیون به مجمع.

2- انجام اقدامات لازم در جهت تهیه بودجه فدراسیون.

3- شرکت در اجلاس‌های بین‌المللی خارج از کشور.

4- امضای احکام قهرمانان و گواهینامه‌های آموزش سرپرستان، مربیان، داوران و ورزشکارانی که در‌مسابقات ورزشی و کلاسهای آموزشی فدراسیون شرکت نموده اند.

5- امضای اسناد اداری، مالی، اوراق بهادار، قراردادها و نامه‌های اداری بر اساس اختیارات حاصله از‌آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب.

6- صدور احکام رؤسا و اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون پس از تصویب هیأت رییسه فدراسیون.

7- نمایندگی فدراسیون در سازمان‌ها، مراجع و محاکم با حق توکیل به غیر.

8- رییس فدراسیون می‌تواند تمام یا قسمتی از مسؤولیت خود را به نایب رییس فدراسیون تفویض‌نماید.‌اصل تفویض اختیار نافی مسؤولیت نمی‌باشد.

‌ماده 12- در صورت غیبت رییس فدراسیون، نایب رییس عهده دار امور جاری فدراسیون خواهد بود،‌ همچنین نایب رییس مجری دستوراتی است که از سوی رییس فدراسیون ابلاغ می‌گردد.

‌تبصره- در صورت غیبت رییس فدراسیون به مدت بیش از سه ماه طبق تبصره (2) ماده (10) این ‌اساسنامه اقدام خواهد شد.

‌ماده 13- دبیر فدراسیون وظیفه کلیه امور اجرایی فدراسیون را با هماهنگی رییس فدراسیون دارا‌می‌باشد:

1- اجرای تصمیمات رییس فدراسیون.

2- تهیه صورتجلسه هیأت رییسه و مجمع و دستور جلسات آنها.

3- شرکت در جلسات کمیته‌ها برای هماهنگی امور مربوط و راهنمایی‌های لازم.

4- شرکت در جلسات فنی که از سوی فدراسیون جهانی یا کنفدراسیونها تعیین می‌شود با تصویب ‌هیأت رییسه

5- تهیه و تقدیم عملکرد سالانه و برنامه‌های فدراسیون به هیأت رییسه .

6- تهیه و تقدیم بودجه، اعتبارات، برنامه‌ها و تقویم‌های سالانه، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت‌فدراسیون به هیأت رییسه.

7- تهیه و تقدیم پیشنهادات مربوط به اصلاح اساسنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات‌ورزشی ذی‌ربط فدراسیون به هیأت رییسه.

8- ابلاغ تصمیمات و مصوبات هیأت رییسه.

9- معرفی رؤسا و اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون پس از تصویب هیأت رییسه.

ماده 14- ‌در هر فدراسیون یک نفر بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل به پیشنهاد معاون‌ورزشی و امور فدارسیون‌ها و تصویب مجمع عهده‌دار وظایف زیر می‌باشد:

1- اظهارنظر درباره صحت اطلاعاتی که مدیران فدراسیون در اختیار مجمع گذاشته اند و در صورتی که‌مدیران یادشده اطلاعاتی بر خلاف حقیقت گزارش کرده اند بازرس مکلف است مجمع را آگاه کند.

2- بازرس می‌تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات‌مربوط به فدراسیون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. ‌لکن اقدامات بازرس نباید باعث توقف در روند اجرای امور فدراسیون باشد.

3- بازرس باید هر گونه تخلف یا تقصیری که از ناحیه رییس یا هیأت رییسه در امور فدراسیون مشاهده‌می‌کند در اولین جلسه مجمع مطرح کند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی‌مطلع شود‌باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و جریان را به اولین جلسه مجمع گزارش دهد.

‌ماده 15- به منظور انجام وظیفه فدراسیون‌ها در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها هیأت‌هایی به نام‌هیأت ورزشی استان، شهرستان و بخش تشکیل می‌گردد.

‌طرز تشکیل و شرح وظایف هیأت‌های ورزشی به موجب آیین‌نامه ای که توسط سازمان تربیت بدنی‌ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می‌شود، انجام می‌گردد.

‌تبصره 1- ‌هیأت‌های ورزشی موضوع این ماده از نظر مسایل اداری، معاملاتی، فرهنگی، ورزشی و غیره‌تابع مقررات مورد عمل در فدراسیون هستند.

‌تبصره 2 – ‌رییس فدراسیون به عنوان رییس مجمع عمومی‌هیأت استان و مدیر کل تربیت بدنی به عنوان‌نایب رییس مجمع جلسات استان را اداره می‌نمایند و در غیاب رییس فدراسیون کلیه وظایف به عهده‌مدیرکل می‌باشد.

‌ماده 16- ‌در هر فدراسیون به منظور استفاده از تجارب، تخصص و استعدادهای قهرمانان، مربیان،‌داوران و سایر دست اندرکاران و با هدف اجرای دقیق قوانین و مقررات بین المللی و بررسی راهکارهای‌توسعه وگسترش رشته ورزشی مربوط کمیته‌هایی از قبیل کمیته فرهنگی کمیته اجرایی کمیته‌های اداری و‌مالی، کمیته تحقیقات و آموزش، کمیته برنامه ریزی، کمیته داوران و مربیان، کمیته رفاه و تعاون، کمیته فعالیت ‌و سرمایه گذاری در امور بازرگانی و کمیته روابط بین المللی و غیره تشکیل می‌گردد.‌ طرز تشکیل، وظایف،‌فعالیت، مسایل اداری معاملاتی، فرهنگی، ورزشی و سایر موارد ذی ربط با کمیته‌ها به موجب آیین‌نامه ای‌می‌باشد که توسط رییس فدراسیون تهیه و پس از تأیید هیأت رییسه به تصویب مجمع فدراسیون می‌رسد.

‌فصل سوم- سایر مقررات

‌ماده 17- بودجه فدراسیون از منابع زیر تأمین می‌شود:

1- کمک‌های مالی سازمان تربیت بدنی.

2- کمک‌های مالی مجامعی مانند کمیته ملی المپیک،‌کنفدراسیون، آسیایی، فدراسیون جهانی.

3- عواید حاصل از فروش بلیط مسابقات و برنامه‌های ورزشی و آموزشی.

4- کمک‌های مالی اشخاص حقیقی شامل دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت، موسسات عمومی ‌غیر‌دولتی، مراکز نظامی ‌و انتظامی، شهرداری‌ها، اصناف و بازاریان و سایر اقشار مردم.

5- عواید حاصل از فروش کتب، جزوات، عکس‌ها، اسلایدها، فیلم‌ها، مقالات و نشریات ورزشی.

6- عواید حاصل از ساخت، تولید، توزیع و فروش لوازم و وسایل ورزشی.

7- عواید حاصل از اجاره اماکن ورزشی متعلق به فدراسیون.

8- عواید حاصل از دریافت حق عضویت سالانه باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی.

9- عواید حاصل از دریافت حق اعتراض باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی.

10- اخذ وام از موسسات اعتباری و سیستم بانکی کشور.

11- عواید حاصل از انجام فعالیت‌های بازرگانی، تجارتی و خدماتی.

12- عواید حاصل از حقوق ورزشی مانند حق پخش تلویزیونی و تبلیغات بازرگانی.

‌ماده 18- فدراسیون مکلف است اعتبارات مورد نیاز سال آتی خود را حداکثر تا پایان

شهریور ماه سال‌با توجه به سیاست‌های بودجه مصوب رییس سازمان تربیت بدنی تهیه و به معاونت ورزشی و امور‌فدراسیون‌ها ارایه نماید تا در قالب بودجه سالانه منظور گردد.

‌ماده 19- فدراسیون مکلف است کلیه اعتبارات خود را به موجب آیین‌نامه مالی معاملاتی خود که‌توسط سازمان تربیت بدنی تهیه و ابلاغ می‌گردد هزینه نماید.

‌ماده 20- ‌فدراسیون مکلف است کلیه قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به نهادها یا موسسات عمومی‌غیر‌دولتی را مراعات و اجرا نماید.

‌ماده 21- کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار باید توسط رییس فدراسیون یا نایب رییس و خزانه دار‌امضا و ممهور به مهر فدراسیون باشد.

‌ماده 22- فدراسیون موظف است وضعیت فعلی خود را ظرف شش ماه با این اساسنامه تطبیق دهد.

این اساسنامه جایگزین اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران موضوع ‌تصویبنامه شماره 22257/ت19083‌هـ مورخ 1378.5.18 می‌گردد.

‌محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام