کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

عدم ابطال کلمه «ستادی» در مصوبه برقراری فوق‌العاده ویژه

عدم ابطال کلمه «ستادی» از تصویبنامه شماره 138091/ت5000هـ مورخ 15/11/93 هیات وزیران موضوع: برقراری فوق‌العاده ویژه (دادنامه شماره 73 مورخ 6/5/95 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/1125

موضوع: ابطال کلمه «ستادی» از بند یک مصوبه شماره 138091/ت5000هـ مورخ 15/11/93 هیات وزیران

مهلت اعتراض: از 06 مرداد 1395 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 17 مرداد 1395

دادنامه: 73

تاریخ صدور : 6/5/95

مرجع رسیدگی: هيات تخصصي اداری و استخدامی

شاکی: مجید قمی الاصل

طرف شكايت: هیات وزیران

گردشكار:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی درخواست ابطال کلمه «ستادی» را از بند یک مصوبه مذکور نموده است و بیان داشته است شاکی با توجه به اطلاق بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که پرداخت فوق العاده ویژه مربوطه را برای کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی که فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار را در نظر گرفته است قید کلمه « ستادی » در بند یک مصوبه مغایر با اطلاق قانون و خارج از اختیار مقام تصویب کننده است و درخواست ابطال آنرا نموده است.

*خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

از طرف شکایت علیرغم ابلاغ موضوع شکایت، لایحه ای در پرونده ملاحظه نگردید.

*نظریه تهیه کننده گزارش:

با توجه به صراحت بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اولاً: وضع تصویب نامه خارج از حدود اختیار نمی باشد. ثانیاً: نظر به اینکه در قانون عوامل متعددی را برای پرداخت فوق العاده مذکور در نظر گرفته است و دلالتی بر پرداخت آن به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی ندارد. لذا موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد و عقیده به رد شکایت شاکی دارم.

تهیه کننده گزارش: آریا فر

موضوع در جلسه مورخ 20/4/95 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد:

* اعـضاء هـیأت اکثریت عـقیده دارند که قابل ابطال نمی باشد . اقلیت دو نفر عقیده به ابطال دارند.

لذا با توجه به نظریه سه چهارم اعضاء هیات به شرح زیر اقدام به انشاء رأی می گردد .

*رأی هیات تخصصی *

در خصوص شکایت آقای مجید قمی الاصل به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال کلمه « ستادی » از بند 1 تصویب نامه شماره 138091/ت5000 هـ مورخ 15/11/93 به لحاظ مغایرت با اطلاق ماده 68 و خروج از حدود اختیارات قانونی با توجه به صراحت بند 10 ماده 68 در خصوص تجویز اختیار با هیات وزیران در وضع تصویب نامه و پیش بینی شرایط متعدد در خصوص نحوه پرداخت فوق العاده مذکور، تصویب نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز از طرف رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی می باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام