کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 91

آیین‌نامه اجرایی بند (۸۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (۸۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۵۵۵/ت۴۸۴۰۸ك مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ هیئت وزیران)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (۸۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱- شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فناوری را حداکثر تا پایان آبان‌ماه به کلیه دستگاه‌ها اعلام نماید. تا ابلاغ سیاستها و اولویت‌های جدید، سیاستها و اولویت‌های سال قبل معتبر می‌باشد.

ماده ۲- دستگاههای اجرایی موظفند فهرست کامل طرحها و برنامه‌های پژوهشی و فناوری جاری و آینده خود را با هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها تا پایان آبان‌ماه در سامانه مربوط به خود و نیز سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی (سمات) وارد و به صورت شفاف اعلام عمومی نماید.

تبصره- دستگاههای یادشده اطلاعات مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی خود را در زمان عقد قرارداد در سامانه سمات وارد نموده و تأییدیه دریافت نمایند و گزارش پروژه‌های تحقیقاتی خود را به همراه هزینه کرد و میزان پیشرفت آنها هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا ارایه نمایند.

ماده ۳- هزینه کرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه در چارچوب، سیاستها و اولویت‌های مذکور در ماده (۱) و با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

ماده ۴- شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش عملکرد و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورا به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده ۵- مسئولیت اجرای این آیین‌نامه در سطح ملی بر عهده معاون پژوهش و فناوری دستگاه مربوط یا مقام مسئول امور پژوهش و فناوری و در سطح استانی بر عهده کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور- محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام