کتاب استخدامی اداری ها
قانون تنظيم مقررات مالي دولت

آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- (تصویبنامه شماره 48769/ت52085هـ مورخ 20/4/1394 هیأت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- (تصویبنامه شماره 48769/ت52085هـ مورخ 20/4/1394 هیأت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه 14/4/1394 به پیشنهاد شماره 49100 مورخ 1/4/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (10) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393-، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393-

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- پروژه: کلیه پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان

ب- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- به جز نهادهای عمومی غیردولتی

ج- خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که با استفاده از منابع غیردولتی، اقدام به کمک مالی، تأمین عرصه و اعیان، احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز طرح‌ها و تحویل و اهدای آنها به دستگاه اجرایی می‌کنند.

ماده 2- دستگاه اجرایی مجاز است پروژه‌های خود را بر اساس تفاهم‌نامه با خیرین و با استفاده از مشارکت آنها تکمیل کند. در این تفاهم‌نامه باید مشخصات کامل پروژه بر اساس موافقت‌نامه مربوط، برآورد مبلغ مورد نیاز که به وسیله خیرین تأمین می‌شود و بازه زمانی اجرای تعهد ذکر شود و نسخه‌ای از این تفاهم‌نامه حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان ارسال شود.

ماده ۳- پروژه هايي كه حداقل سي درصد (۳۰%) از منابع تكميلي آنها توسط خيرين تأمين شده باشد و به بهره برداري برسند، مي توانند توسط خيرين نامگذاري شوند و تغيير نام آن بدون موافقت آنها يا وراثشان امكان پذير نيست.

ماده ۴- دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (استان) موظفند نسبت به درج اعتبارات تعهد شده توسط خيرين و تعديل اعتبارات از محل بودجه عمومي براساس آن در موافقتنامه مربوط اقدام كنند.

تبصره- صرفه جويي ناشي از اجراي اين ماده با رعايت قوانين و مقررات مربوط صرف تكميل پروژه هاي نيمه تمام همان دستگاه اجرايي خواهد شد.

ماده ۵- دستگاه اجرايي موظف است گزارش عملكرد مالي و عملياتي پروژه هايي را كه از منابع خيرين تكميل مي شوند، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان ارسال كند.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام