کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته از طریق بروز لیاقت‌های ویژه

دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته از طریق بروز لیاقت‌های ویژه (بخشنامه شماره ۱۰۸۴۵۷/۱۸۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

در نظام طبقه‌بندی مشاغل هدف از تخصیص مشاغل به گروه‌های شغلی، تعیین حقوق و مزایا و جایگاه شغلی مستخدمین می‌باشد؛ بنابراین ارتقای گروه شغلی و به تبع انتصاب به طبقه شغلی بالاتر، بیانگر قابلیت‌های علمی و تخصصی مستخدم است. در حالی که به موازات سیستم ارتقای گروه شغلی تجربی، مقررات انگیزشی از سوی مراجع ذیصلاح تدوین و تصویب شده است تا به عنوان ابزار تشویق و تقویت انگیزه برای حفظ و نگهداری معدود افراد صاحب خلاقیت و ابتکار مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین، به منظور کنترل و هدایت طرح‌های انگیزشی به سمت اهداف اصلی، بررسی‌ها و مطالعاتی انجام شده است که دستورالعمل اجرایی تشخیص خدمت برجسته از طریق بروز لیاقت‌های ویژه، موضوع بند هـ تبصره (۴) ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته از طریق بروز لیاقت‌های ویژه

ماده ۱- دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌توانند با رعایت ضوابط این دستورالعمل به مستخدمین خود که امتیازات یکی از معیارها و شاخص‌های زیر با کسب کنند، یک گروه تشویقی تحت عنوان بروز لیاقت‌های ویژه اعطاء نمایند:

۱. کارمندان نمونه در سه سطح دستگاهی، ملی و برگزیده ملی بر اساس دستورالعمل انتخاب کارمند نمونه جشنواره شهید رجایی در سقف سهمیه‌های تعیین شده توسط ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی (ره).

۲. پنج درصد از کارکنان پنج دستگاه برگزیده در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۴۲/ت۲۷۷۰۱هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۱ هیأت وزیران) که در موفقیت دستگاه تأثیر به سزایی داشته‌اند تا حداکثر صد نفر.

۳. پنج درصد از کارکنان سه سازمان وابسته برگزیده در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تا حداکثر سی نفر.

۴. سه نفر از منتخبین طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در دستگاه‌های مشمول طرح به تشخیص شورای تحول اداری و کارگروه برنامه‌ریزی تحول اداری استان (حسب مورد) موضوع ماده (۵) مصوبه شماره ۲۲۱۳۲۰/۱۹۰۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲ شورای عالی اداری.

۵. تا پنج درصد از کارکنان پنج دستگاه اجرایی برتر و یک وزارتخانه یا سازمان مستقل و یک استان برتر که در زمینه افزایش رضایتمندی مردم اقدام‌های مفید و مؤثر انجام داده‌اند به تشخیص شورای تحول اداری استان حسب مورد (حداکثر ۵۰ نفر برای هر یک از دستگاه‌‌ها یا استان برتر) موضوع بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۳۴۵۸۸/ت۳۱۴۳۴هـ مورخ ۲۷/۷/۸۳ هیأت وزیران.

۶. پنج نفر از کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل وابسته به ریاست جمهوری به تشخیص وزیر و یا معاون رییس جمهور و رییس سازمان مربوط در هر سال که لیاقت‌های ویژه‌ای از خود نشان داده‌اند.

ماده ۲- در صورت تحقق مجدد امتیازات مذکور (حسب مورد) کارکنان مشمول می‌توانند پس از گذشت حداقل چهارسال از اعطای گروه تشویقی اول با رعایت سقف گروه‌های تشویقی، از یک گروه تشویقی دیگر برخوردار شوند.

ماده ۳- بر اساس ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی آن، سقف گروه‌های تشویقی با رعایت ضوابط قانونی مربوط برای کارکنان (۲) گروه و ایثارگران تا (۴) گروه تعیین شده است که در هر حال رعایت سقف‌های مذکور و سقف گروه ۲۰ جدول برای اعطای گروه تشویقی الزامی است.

ماده ۴- افرادی که از سال ۱۳۸۲ تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه مشمول یکی از بندهای ماده (۱) می‌گردند و به امتیازات مندرج در این دستورالعمل نائل شده‌اند، می‌توانند پس از ارائه مدارک مورد نیاز و تأیید مراجع ذیربط و موافقت‌ بالاترین مقام دستگاه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از مزایای مزبور بهره‌مند شوند.

ماده ۵- این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع پیوست شماره یک بخشنامه شماره ۲۴۴۶/د مورخ ۵/۵/۱۳۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) می‌گردد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام