کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

شمول حق عائله‌مندی به كاركنان زن بدون همسر

شمول حق عائله‌مندی به كاركنان زن بدون همسر (بخشنامه ۲۱۶۷۵۶/۱۵۲۲۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ معاون حقوقي رييس‌جمهور)

بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي اجرايي

با توجه به سؤالات متعددي كه در ارتباط با پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي كارمندان زن مجرد موضوع قسمت اخير بند «۴» ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري مطرح شده است، به پيوست تصوير نامه شماره ۲۸۲۳۶/۹۰/۲۳۰ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۰ معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به همراه نظريه‌هاي شماره ۲۲۷۶۱۸/۱۱۷۵۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۹ و شماره ۱۳۳۱۷۶/۹۱۱۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۸ اين معاونت در خصوص شمول حكم پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي به كارمندان زن فاقد همسر جهت اطلاع و  اقدام لازم ايفاد مي‌گردد.

فاطمه بداغي- معاون حقوقي رييس‌جمهور

كمك هزينه عائله‌مندي كارمندان زن مجرد (نامه ۲۸۲۳۶/۹۰/۲۳۰ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۰ معاونت حقوقي، امور مجلس و استان‌ها معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس‌جمهور)

با عنايت به مفاد نامه‌هاي شماره‌ ۲۲۷۶۱۸/۱۱۷۵۹ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۹ معاون محترم حقوقي رييس‌جمهور و شماره ۱۲۳۱۷۶/۹۱۱۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۸ قائم‌مقام محترم معاونت مزبور، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در ارتباط با كمك هزينه عائله‌مندي كارمندان زن مجرد، بر اساس نظريه آن معاونت محترم، عمل نمايند.

عبدالعلي تاجي- معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌ها

شمول حق عائله مندي به كاركنان زن بدون همسر و كاركنان متكفل فرزندان (نامه ۱۳۳۱۷۶/۹۱۱۵ مورخ ۱۳/۷/۸۸ معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري)

عطف به نامه شماره ۹۷۷۶۲/۵۷۶۴/۵۶ مورخ ۵/۷/۱۳۸۸ راجع به استعلام از امكان پرداخت حق عائله‌مندي به كارمندان زن فاقد همسر با توجه به بند «۴» ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري اعلام مي‌دارد:

نظر به اينكه در بند «۴» ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري مقرر شده است:

«بند «۴» ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري- كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي‌باشندمعادل خواهد بود.

كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا از كارافتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي موضوع اين بند بهره‌مند خواهند شد».

و با توجه به اينكه قانونگذار موارد ذكر شده در اين بند را با كاربرد حرف «يا» در عرض يكديگر مورد حكم قرار داده است، بنابراين، كارمندان زن فاقد همسر نيز مشمول دريافت حق عائله‌مندي هستند و شروط و قيودي كه مربوط به ديگر موارد است (از جمله معلوليت همسر يا تكفل مخارج فرزندان) به عبارت «كارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظيفه‌بگير بدون همسر» تسري ندارد. اضافه مي‌نمايد چنانچه تحت تكفل داشتن فرزند شرط پرداخت حق عائله مندي به كارمندان زن بود درج عبارت «بدون همسر» به عنوان يكي از موارد در عرض عبارت «يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند» مورد نداشت.

سعيد تقدسيان- قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور

 

شمول حق عائله مندي به كاركنان زن بدون همسر و كاركنان متكفل فرزندان (نامه ۲۲۷۶۱۸/۱۱۷۵۹ مورخ ۹/۱۱/۸۹ معاونت حقوقي رييس‌جمهور)

سركار خانم مجتهدزاده

رياست محترم مركز امور زنان و خانواده

سلام عليكم

با احترام، عطف به نامه شماره ۸۴۶۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ در خصوص استعلام از شمول عبارت «كارمندان زن شاغل كه داراي همسر نبوده» در بند «۴» ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري به كارمندان زن كه ازدواج ننموده‌اند و همچنين پرداخت حق عائله‌مندي به زنان بد سرپرست كه خود متكفل فرزندان مي‌باشند، اعلام مي‌دارد:

همان‌گونه كه در نظريه تفصيلي شماره ۱۲۳۱۷۶/۹۱۱۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۸ اين معاونت اعلام شده (تصوير پيوست است) با توجه به اينكه عبارت «كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگيري… كه داراي همسر نبوده» با حرف ربط «يا» در عرض عبارت «و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند» مورد حكم قرار گرفته است؛

و در صورتي كه نظر قانونگذار (همانند تبصره ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت) جمع بين دو شرط (نداشتن همسر و تكفل مخارج فرزندان) بود كاربرد حرف يا در بند «۴» ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري موضوعيت نداشت،

بنابراين:

۱- حق عائله‌مندي به «كاركنان زن بدون همسر» اطلاق داشته و به زناني كه ازدواج نكرده و متكفل فرزند نيز نباشند قابل پرداخت است.

۲- با توجه به اين‌كه عبارت «يا متكفل فرزندان هستند» مقيد به جهت خاصي از تكفل نشده است، لذا در هر مورد كه قانوناً‌ زن متكفل فرزندان شده باشد، مشمول دريافت حق عائله‌مندي موضوع اين بند خواهد بود.

فاطمه بداغي- معاون حقوقي رييس‌جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام